Aranysárkány fejléc kép
 
TÓTH ENDRE – ARANY JÁNOSNAK Vatta, május 21. 863.  
  Igen tisztelt barátom!  
  Nem volnék őszinte, ha örömömet nem nyilvánitanám leveled fölött, melynek hangja – ha lehet – még közelebb vonta hozzád szivemet, „tartalma” pedig oly annyira szükséges idben jött hogy én – a gazda! – azonnal kenyérnek valót vettem azon cselédeim részére, mert tavalyi termésem nem fedezett; az idei pedig e rémit aszály folytán kétségbe ejt!  
  Ily kis alappal, aki 140 hold után 250 fr t adót fizetek, cselédeim is belejőnek annyiba – ily rosz időjárások mellett: el kell esni
[törölt]
« e! »
em!
Beszúrás
 [!]
[sic!]
 
  Megkezdtem az utánjárást, mindenem bérbe adni s
Pest
Budapest
re, vagy valahová elvonulni
n
Jegyzet
Pest
Budapest
re, vagy valahová elvonulni
– Ez nem történt meg, bár
Tóth Endre
Tóth Endre
évente említi tervét (1529., 1829.).
s élni ahogy lehet, mert itt tovább lehetlen.  
  Marhaim
 [!]
[sic!]
már véteseim
 [!]
[sic!]
egy részén élnek. A kaszálót már megkellett
 [!]
[sic!]
étetnem. Lucerná
[törölt]
« i »
s
Beszúrás
aim kaszálhatlanok. – Egy megdöbbentő inség előtt állunk! – – Bocsáss meg, de ugy vagyunk vele, hogy
ha
Beszúrás
hozzá fogunk, ki nem fogyunk a panaszból. – –  
  Becses lapodat illetőleg, nemhogy méltónak ne találnám azt a további fölkeresésre,
[törölt]
« de »
sőt
Beszúrás
csak azért nem kereshetlek föl gyakrabban, mert ugy szólván képtelen vagyok az irásra. Könnyü tudni, miért. – Ide zárok teljes rendelkezésed álá
 [!]
[sic!]
egy költeményt,
n
Jegyzet
egy költeményt
– Nem lehetetlen, hogy ez az Oh örülj…! (Ko 1863. II. 3. sz. júl. 19. 54.). L. még az 1693. sz. levelet.
fogadd ad
d
Beszúrás
ig is mig ismét írhatnék s szeresd öszintén tisztel barátodat  
 
T. Endrét
Szerkesztői feloldás:
Tóth Endré
Tóth Endre
t
 
  U.I.
Gy. Palit
Szerkesztői feloldás:
Gyulai Pali
Gyulai Pál
t
ölelem szivembül.  
 

Megjegyzések:

Az 1. lapon a dátum mellett: nyl. 22/V.
Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 667.)