Aranysárkány fejléc kép
 
SZABÓ SÁMUEL – ARANY JÁNOSNAK Marosvásárhely 1863 22/5  
  Mélyen tisztelt  
  Kedves
János Bácsi
Arany János
!  
  Idezárva küldöm Apáczai Csere János életrajzát és Logikácskájának ismertetését. Épen mikor a mult alkalommal tett tudósitásom szerint ennek tisztázásával foglalkoztam, kaptam azon megbizást, hogy könyvtárunkat kutassuk át olyan adatokért, mik talán még
Apáczai
Apáczai Csere János
életrajzához kiegészitésül szolgálhatnának.  
  Ez – egyéb iskolai teendők is közbejövén – annyira hátravetett, hogy csak most lehettem készen teljesen s ezzel a dolog is két annyira nőtt kezem között. – Az akadémia számára lehetőleg kimerit tudósitást igyekeztünk késziteni.  
  Ugy miként e dolgozat jelenleg áll, bajosan lesz használható a Koszorúban, azonban döntsék el sorsát
János
Arany János
bácsiék
Csengeri
Csengery Antal
vel,
n
Jegyzet
bajosan lesz használható a Koszorúban, azonban döntsék el sorsát
János
Arany János
bácsiék
Csengeri
Csengery Antal
vel
Apáczai Csere János Magyar Logikája 1656-ból ( BpSz 1863. 17. köt. LVII. füzet 490–501.)
kinek számára nehány sort melléklek e küldeményhez. Kivált a Logikácska ismertetéséből azon adatokat, melyeket szükségesnek lát, alkalom szerint
Csengeri
Csengery Antal
az akadémiával is közölheti.  
  A népköltemények örvendetesen szaporodnak s hogy most nem küldök belőlük csak az okozza, el
ö
Beszúrás
bb egy kezem között levő más czikket kell bevégeznem s nem akarom, hogy e máris későre haladt küldemény tovább is itt vesztegeljen. – Majus 28-ikán tanári értekezle tünk van Enyeden, mihelyt onnan hazakerülünk, mindjárt elkészitem a 2ik szállítmány népkölteményt.
n
Jegyzet
mindjárt elkészitem a 2ik szállítmány népkölteményt
– A közlemény csak egy év múlva jelent meg: Székely népköltemények II. (Ko 1864. I. 23. sz. jún. 5. 547–550.)
 
 
Gyulai
Gyulai Pál
t,
Salamon
Salamon Ferenc
t üdvözli s kedves családját különösön tiszteli  
 
Szabó Sámuel
Szabó Sámuel
.  
  U: I: A felküldött Tanács-ban, melyet
Apáczai
Apáczai Csere János
Fortius után dolgozott másolás alkalmával
n
Jegyzet
A felküldött Tanács-ban, melyet
Apáczai
Apáczai Csere János
Fortius után dolgozott másolás alkalmával
– A Magyar Logika utolsó részét képező Tanács
Joachimus Fortius
Fortius Joachimus
flamand humanista (1479 k.–1536 k.) De Ratione Studii Liber, vere aureus 1622-es munkája szerint halad.
minden nyomdai hibát benne hagytam úgy mint az eredetiben volt, egyetlen egy helytt olvastam rosszúl a mint utólagos kibetüzésből meggyöződtem, e latin versben, (a mű első ¼- ének vége felé) Quisquis enim …
n
Jegyzet
Quisquis enim
– „Quisquis enim duros casus virtutis amore / Vicerit, ille sibi laudem decusque parabit.” Nem klasszikus idézet, feltehetően
Joachimus Fortius
Fortius Joachimus
saját szerzeménye. Orosz Lajos fordításában: „Mert hősen ki legyőzi erényszeretettel az élet / Zord bajait, dicsfény, hírnév koszorúja ragyogja.”
a második sor első szava videbit helyett = vicerit. – Ezt kérem kijavitni.  
 
SzS
Szabó Sámuel
.  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 604.)