Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – KAZINCZY GÁBORNAK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1863. június 3.
 
  Tisztelt, édes Barátom!  
  Vettem a Tartuffe kéziratát s a hires 100 ftot átadtam Arthur fiadnak,
n
Jegyzet
Arthur fiadnak
– Vesd össze 1389., 1394.
köszönettel.  
  Utóbbi egy pár leveledből némi neheztelés árnyékát véltem kiolvasni irántam, a mi annál inkább fáj, mert tudva nem akartalak megbántani. Igy mindjárt e csekély honorarium nem én általam lett hiressé: kikürtölték, mielőtt én igazgatója lettem a társaságnak.
n
Jegyzet
mielőtt én igazgatója lettem a társaságnak
AJ
Arany János
-t 1860. júl. 15-én választották a Kisfaludy Társaság igazgatójává.
 
  Figyelőbe küldött kézirataidat miért bajos használnom a Koszorúban: azt is eléggé kifejtettem,
n
Jegyzet
kézirataidat miért bajos használnom a Koszorúban: azt is eléggé kifejtettem
– „Sajnálom, hogy közleményeimet oly tapintatlanúl választám ki számodra. Tedd, kérlek, félre; fiam majd értek megy. Ha írni tudnék is, akkor sem fognám, vagy csak találomra, eltalálni ízlésedet” – írta
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
ez év áprilisi levelében (1651.). A kéziratok sorsa végigkísérhet e kötet
AJ
Arany János
Kazinczy
Kazinczy Gábor
levélváltásai alapján.
úgy gondolom legalább.
Dezsőfi
Dessewffy Emil
ét
 [!]
[sic!]
nem merem, a fiától,
n
Jegyzet
Dezsőfi
Dessewffy Emil
ét
 [!]
[sic!]
nem merem, a fiától
Dessewffy Emil
Dessewffy Emil
miatt, aki ekkor az Akadémia elnöke volt
hogy megesz; a
Szemeré
Szemere Miklós
é egy kissé pajkos. Én szeretném, ha ily irodalmi emlékeket közölhetnék: de vannak bizonyos tekintetek. Ne vedd hát, kérlek, a te mellőzésednek, mint akkor tevéd, mikor azt irtad: mit tudnál te adni Koszorúba valót, ha azok sem kellettek.  
  Tartuffeből olvasni akartam a
K.
Szerkesztői feloldás: Kisfaludy
társaságban:
n
Jegyzet
Tartuffeböl olvasni akartam a
K.
Szerkesztői feloldás: Kisfaludy
társaságban
– Ezt
AJ
Arany János
1863. márc. 31-i levelében kérdezte (1644.).
kérdés
em
Beszúrás
et nem méltattad válaszra. Talán azért is haragszol, hogy a Fösvényből olvastam.  
  A correctura iveket oly „reverentiával”
n
Jegyzet
„reverentiával”
– tisztelettel (lat.)
küldöd: „ha volna időm a harmadik olvasásra”. Barátom: nekem időm van, s ha nincs is, kell lenni, hivatalos kötelességem teljesítésére: s hozzáteszem, hogy
Molière
Molière
det örömmel is olvasom. Csak az a kérdés, belényugszol-e az én áttekintésembe, miután egyszer már felhoztad
Szász K.
Szerkesztői feloldás:
Szász Károly
Szász Károly
előbeszédjének lacunáit,
n
Jegyzet
miután egyszer már felhoztad
Szász K.
Szerkesztői feloldás:
Szász Károly
Szász Károly
elbeszédjének lacunáit
– vesd össze
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
1863. máj. 12-i levelével (1665.)
mint correctorságom specimenét.
n
Jegyzet
specimenét
– mintáját, példányát (lat.)
Én ez elbeszédet kéziratban soha se láttam, mert az alatt küldte be, az alatt nyomták ki is, míg én Szliácson voltam:
n
Jegyzet
míg én Szliácson voltam
AJ
Arany János
1862. aug. 10-től szept. 12-ig nem volt
Pest
Budapest
en (1479.)
iró ember volt megbizva a javítással; a felelősség enyém, de a vétség nem.  
  Végre
Toldy
Toldy Ferenc
. A tavalyi czikk szintén Szliácson létem alatt jött ki, úgy emlékszem.
n
Jegyzet
A tavalyi czikk szintén Szliácson létem alatt jött ki, úgy emlékszem
Gyulai
Gyulai Pál
Toldy Ferenc
Toldy Ferenc
és
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
népiesség-felfogását is bíráló, Két ószékely ballada c. munkájának első része
AJ
Arany János
Pest
Budapest
en tartózkodása idején jelent meg ( SzF II. II. 12–16. sz. 1862. júl. 24. 177–179., júl. 31. 193–197., aug. 7. 209–211., aug. 14. 225–227., aug. 21. 241–245.).
Hogy most megint egyet döftek rajta: valóban nem értem.
Salamon
Salamon Ferenc
t emlegeted: neki kellett a döfést tenni.
n
Jegyzet
neki kellett a döfést tenni
– l.
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
1673. sz. levelét
Melyik az? Hogy Zrinyire nézve nincs vele tökéletesen egy véleményben? Én legalább másra nem emlékszem. De hát döfés az, ha te a tanácsteremben felszólalsz,
s
Beszúrás
azt mondod: az előttem szónokló tisztelt taggal nem lehetek mindenben egy véleményen? Hogyan lehet beszélni irodalmi dolgokról, ha valaki nem combinál, véleményt nem mond, s olykor, tisztán a tárgyra nézve, nem czáfol is? És hogy lehet lapot szerkeszteni: ha a szerkesztő minden dolgozó társa munkáját megcsonkitja, kipiszkál belőle minden nevet, minden oly véleményt, a mi ellenkezik valamely tekintély véleményével? Igen is: történt
m
Beszúrás
éltatlanság
Toldy
Toldy Ferenc
urral, de nem a
Salamon
Salamon Ferenc
, hanem a
Szilágyi Sándor
Szilágyi Sándor
czikkében,
n
Jegyzet
a
Szilágyi Sándor
Szilágyi Sándor
czikkében
AJ
Arany János
Szilágyi
Szilágyi Sándor
Mikes Kelemen c. ismertetésére utal. ( Ko 1863. I. 12., 13.; márc. 22. 265–267., márc. 29. 289–292.)
mert roszul idézte roszúl
 [!]
[sic!]
értette t.
n
Jegyzet
roszul idézte roszúl értette
Toldy
Toldy Ferenc
t
Mikes
Mikes Kelemen
leveleihez
Toldy Ferenc
Toldy Ferenc
írt utószót ( Zágoni Mikes Kelemen törökországi levelei.
Pest
Budapest
en, 1861 ).
Szilágyi
Szilágyi Ferenc
ennek alapján, illetve ezt kiegészítve mutatta be
Mikes
Mikes Kelemen
t a Ko hasábjain.
De hogy ha valamely iró az ő
véleményét
ö
[bizonytalan olvasat]
l
Szerkesztői feloldás: véleményétől
egyben másban eltér, s azt illő tisztelet és kíméléssel ki is merí
 [!]
[sic!]
mondani, hogy az mindjárt döfés (vagy épen sicariusi döfés
n
Jegyzet
sicariusi döfés
– gyilkos, orgyilkos döfés; sicariusok: a zelóták (ókori zsidó vallási, majd politikai irányzat) legszélsőségesebb csoportja (l.
Toldy
Toldy Ferenc
1863. márc. 12-i levelét, 1640.)
) volna: édes barátom, ez még akkor sem áll, ha az a vélemény bolond,
[törölt]
« is »
paradox találna lenni, s a szerkesztő sem érné föl észszel hogy kihagyja.  
  Mind ezeket most egyszer elkelle
 [!]
[sic!]
mondanom, igazolásul. Kérlek ne mérj nagyon alacsony mértékkel, mint embert; – mint irót, a hogy tetszik. Mostan pedig arra kérlek, hogy siettesd velem együtt, Tartuffe nyomását. Nekem recepisséket
n
Jegyzet
recepisséket
– vevény, átvételi elismervény (lat.)
mutatnak elő a nyomdában, melyek szerint az iveket hozzád küldték, azt mutattak az II. kötet utolsó ivére is. Én kértem el tölük
 [!]
[sic!]
az ivet már akkor: de esküdöztek mennyre földre. Úgy találom, hogy a postának 4–5 nap kell jövet is, menet is. Sok. Ha még nálad van pár napig: kitelik a két hét. De hogy segitsünk rajta?  
  Pedig az ezévi szállitmány
[törölt]
« t »
elsejét nem küldhetem szét nélkül. Nem, mert akkor 3-szor kellene szállitni ez
é
Beszúrás
vben: s egyszeri szállítas
 [!]
[sic!]
250–300 ft v
[törölt]
« ó »
o
Beszúrás
lt, mig az új stemplit
n
Jegyzet
stemplit
– Stempel: bélyegző (né.)
be nem hozták is. Már csak várom: mikor támad meg valami lap; s honnan tör ki a publicum türelmetlensége. Hallgatok, mint bűnös, – a publicum pedig – nem fizet.  
  Bocsáss meg nyiltságomért, s mindazért a mit nem akarva ellened vétettem, vagy a miben vétkesnek gondolsz. Hidd el, nem becsül és szeret egy-egy ember jobban, mint  
  barátod és tísztelőd
 [!]
[sic!]
 
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
 
Pest
Budapest
jun. 3. 1863  
 

Megjegyzések:

Válasz
Kazinczy
Kazinczy Gábor
1863. májusi leveleire (1665., 1673.)