Aranysárkány fejléc kép
 
TOMPA MIHÁLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Hanva, 1863. június 9.
 
  Kedves barátom!  
  Nagy örömet okozott nálunk csoportos megjelenéstek,
n
Jegyzet
Nagy örömet okozott nálunk csoportos megjelenéstek
– Ez az Országh Antaltól 1863-ban készített fénykép, amelyen
AJ
Arany János
családja és
Szél Kálmán
Széll Kálmán
is rajta van.
melyről az asszony irását eddig már bizonyosan kaptátok.
Juliska
Arany Juliska
, ugy látom, elfordulni kezd tőletek s balra hallgat. Az elfordulást nem erkölcsi értelemben gondolom. Nálad pedig édes
Jánoskám
Arany János
, nagyon megvirágzott a mandolafa, mely biblicus kifejezés öszfürtöket
 [!]
[sic!]
jelent.
n
Jegyzet
nagyon megvirágzott a mandolafa, mely biblicus kifejezés öszfürtöket
 [!]
[sic!]
jelent
– A mandulafa virágszirmai fehérek (Préd 12:7).
Jó-e a kép vagy nem? feleljenek róla bölcs Salamon
n
Jegyzet
bölcs Salamon
– Salamon, az ókori egységes zsidó állam legjelentsebb uralkodója (Kr. e. 970–931)
és az exegeták,
n
Jegyzet
az exegeták
– régi és bibliai szövegek magyarázói
annyi bizonyos hogy a valóság nem valami különös jó. – Nehány nappal ezelőtt két verset küldöttem hozzád, egyiket a Koszorú –, másikat a
Vas. Ujságba
Szerkesztői feloldás: Vasárnapi Ujságba
; kaptad-e?
n
Jegyzet
két verset küldöttem hozzád, egyiket a Koszorú –, másikat a
Vas. Ujságba
Szerkesztői feloldás: Vasárnapi Ujságba
; kaptad-e
– l. az 1672. sz. levelet
– Mi élünk még; hanem addig epedünk, mig végre meggebedünk a szárazság miatt. De nem panaszkodom, hanem azt mondom: hogy áldjon meg az Isten benneteket!  
  igaz barátod  
 
Tompamihály
Szerkesztői feloldás:
Tompa mihály
Tompa Mihály
 
  Hanva, junius 9. 1863  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 662.)