Aranysárkány fejléc kép
 
ZILAHY KÁROLY – ARANY JÁNOSNAK
Pest
Budapest
, jun. 13. 1863.  
  Tisztelt szerkesztő ur!  
  Rosz egészségem miatt nem tehetvén személyes tiszteletemet, kérem alázatosan, méltóztassék „Verőfényes napok” c. müvem
n
Jegyzet
Verőfényes napok” c. müvem
Ko 1863. I. 19. sz. máj. 10. 438–446.
diját az alkalom által kézbesiteni.  
  Öcsém
n
Jegyzet
Öcsém
Zilahy Imre (1845–1867): költő, hírlapíró (a tüdőbaj, akárcsak bátyját, őt is fiatalon vitte el).
az „Egyik meghal” c. balladáért
n
Jegyzet
Öcsém az „Egyik meghal” c. balladáért
Cserényi Imre aláírással ( Ko 1863. I. 22. sz. máj. 31. 519–520.)
mint első
müveért
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: műveért
, nem kíván dijt, – legfelebb ha a tiszteletpéldányt sziveskedik neki tudni be a
Szerk.
Szerkesztői feloldás: Szerkesztő
ur.  
 
Egyébíránt
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: Egyébiránt
, ha becses lapja számára valami dolgozattal szolgálhatnék:
n
Jegyzet
lapja számára valami dolgozattal szolgálhatnék
Zilahy
Zilahy Imre
tól ezután már nem jelent meg mű a Ko-ban; öccsétől azonban igen.
szerencsémnek tartom, – méltóztassék velem rendelkezni és
eltérő
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: eltérö
 [!]
[sic!]
szerény meggyőződéseimet,
n
Jegyzet
eltérö szerény meggyőződéseimet
– Az ifjabb írók az Új Nemzedék, majd a
Vajda János
Vajda János
szerkesztette Nv és MS körül gyülekeztek és szálltak többször is vitába
AJ
Arany János
folyóirataival; vesd össze 1659.
a mennyiben figyelmét ki nem kerülték, e viszonyra nézve akadályul nem venni. A ki maradok  
  mély tisztelettel  
 
Zilahy Károly
Zilahy Károly
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 668.)
Zilahy Károly
Zilahy Károly
(1838–1864): hírlapíró, kritikus, 1860-tól
Pest
Budapest
en él; a Dcs, SzF, Ko, Hf, KL, FL, OrszTükre munkatársa; albumok, antológiák szerkesztője (Alföldiek Segély Albuma, Hölgyek Lantja, Tréfás versek, Magyar koszorúsok albuma). E korszakban megjelent művei: Petőfi Sándor életrajza (
Pest
Budapest
, 1864), Zilahy Károly munkái (
Pest
Budapest
, 1865).