Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – KAZINCZY GÁBORNAK
[szerkesztői feloldás]
Elveszett
[szerkesztői feloldás]
1863. június közepe
 
 
[szerkesztői feloldás]
Arany
Arany János
feltehetőleg
Kazinczy
Kazinczy Gábor
lapelőfizetését utasítja el, és további apró közlemények küldésére biztatja.
n
Jegyzet
további apró közlemények küldésére biztatja
– „A mellékletben ismét egy nyúlfarkú mesét kapsz, laptöltelékűl, s ohajtom használhassd.
 [!]
[sic!]
” Ez Az árva leány lehet. (Ko 1863. II. 17. sz. okt. 25. 400–401.)
 
 

Megjegyzések:

elveszett. Utalás a levélre:
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
két 1863. júniusi levele: „Ide csatolom a jövő évnegyedi előfizetést kedves lapodra” (1677.) és „Géniroz, hogy előfizetésemet lapodra el nem fogadtad, miután nincs módomban ez előzékenységet viszonozni”. (1685.)