Aranysárkány fejléc kép
 
KAZINCZY GÁBOR – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
1863. június 16.
[bizonytalan olvasat]
 
  Tisztelt barátom,  
  Hozzád küldöm Tartuffenek
[szerkesztői feloldás]
grafittal kétszer aláhúzva
az utóbbi postával egyszerre kapott két ívét, azon kérelemmel, méltoztassál a 2dik correcturát áttekinteni. Küldöm egyszersmind a kötet végére jövő függeléket, mihez még egy pár lapnyi jegyzet jő (vasárnap
n
Jegyzet
vasárnap
– feltehetőleg jún. 21.
teszem postára, s igy nem lesz fenakadás.) A kötet elejére az
Arago
Arago Ferenc
beszédét szedessd
 [!]
[sic!]
le Figyelődből.
n
Jegyzet
Arago
Arago Ferenc
beszédét szedessd
 [!]
[sic!]
le Figyelődből
– A
Molière
Molière
-ről szóló Arago-beszéd megjelent: SzF II. 1862. II. 4. sz. máj. 29. 49–54.
 
  Méltoztassál egyszesmind rendelést tenni, hogy Tartuffe tiszta íveit megkapjam, a netaláni sajtóhibák kijelölése végett.  
  Kaptad-e múltkori levelemet?  
  Kedden  
  igaz szíves tisztelettel  
 
KGábor
Szerkesztői feloldás:
K Gábor
Kazinczy Gábor
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 598.)