Aranysárkány fejléc kép
 
DEGRÉ ALAJOS – ARANY JÁNOSNAK
Vácz-Papvölgye
Vác-Papvölgye
jun. 26 án 863.  
  Mélyen tisztelt kedves barátom!  
 
Meran
Merano
ból
n
Jegyzet
Meran
Merano
– a mai olasz Merano: kedvelt fürdőhely
távoztamkor adtam ugyan hirt a lapoknak Papvölgyre leendö küldése végett, a ’Koszorú’ azonban máig elébb
Meran
Merano
t járja meg, s egy héttel később kerül haza; a mi jó soha sem késő, s ekkor is örömmel fogadám, e rövid idő miatt nem akarván a czimváltoztatással alkalmatlankodni.  
  Jövő hó 7 én ismét vándorlunk Itallba a fördöi idényre, de majd csak itthon teszek rendelést, hogy becses lapodat utánam küldjék, azért kérlek csak ’
Vácz-Papvölgy
Vác-Papvölgy
n
Jegyzet
Vácz-Papvölgy
Vác-Papvölgy
Császár Ferenc
Császár Ferenc
halála (1858) után
Degré
Degré Alajos
vette meg annak Vác melletti házát és szőlejét, ahova gyakran és hosszabb időre kirándult
Pest
Budapest
ről.
czimeztetni.  
  Most tehát nem küldök elöfizetést, hanem ha neked is tettszik,
 [!]
[sic!]
Szerkesztői feloldás: a
nyár folyta alatt egy novellával fogok ismét
alkalmtlankodni
Szerkesztői feloldás: alkalmatlankodni
,
n
Jegyzet
nyár folyta alatt egy novellával fogok ismét alkalmatlankodni
A boldogítók c. beszély ( Ko 1863. II. 21. sz. nov. 21. 485–490.)
örömmel ajánlván közremköd
é
Beszúrás
semet mind addig, mig azt szivesen veszed.  
  Isten veled, ölel és csókol  
  öszinte hived  
 
DegréAlajos
Szerkesztői feloldás:
Degré Alajos
Degré Alajos
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 594.)