Aranysárkány fejléc kép
 
JÓSIKÁNÉ PODMANICZKY JÚLIA – ARANY JÁNOSNAK
Brüszel
Brüsszel
,
 [!]
[sic!]
Jul. 1 jén 1863. 25, Rue de la Cómmune
 [!]
[sic!]
 
  Tisztelt szerkesztő úr!  
  Fölszólitása következtében
kül
Beszúrás
dök itt egy kis novellát,
n
Jegyzet
küldök itt egy kis novellát
Nagyanyám naplója (Ko 1863. II. 13–15. sz. szept. 27. 292–299., okt. 4. 318–323., okt. 11. 341–347.).
AJ
Arany János
válasza a Vegyes rovatban: „
Brüssel
Brüsszel
. Vettük köszönettel. Szives üdvözletünket! A novella jó és szép.” ( Ko 1863. II. 2. sz. júl. 12. 48.; AJÖM XII. 223., 555.)
becses lapja számára. Ha netalán, egy vagy más oknál fogva, ki nem jöhetne, legyen szives nekem a kéziratot visza
 [!]
[sic!]
küldeni. Nem szoktam dolgozataimat lemásolni, s igy csak egy peldányban
 [!]
[sic!]
birom az
o
Beszúrás
kat. Férjem, legszivesb üdvözletével együtt mutatványt küld,
n
Jegyzet
Férjem, legszivesb üdvözletével együtt mutatványt küld
– Ez nem jelent meg.
AJ
Arany János
indoklása a Nyilt levelezésben: „Brüsszel. Óhajtanánk mutatványul önállóbb részt közleni, ha még lehet, s legott szives készséggel teljesítnők kötelességünket. A küldött szakasz igen művészi lélekrajz, de összefüggéséből kiszakítva nem elégitné ki a vegyes közönséget. Bocsánat, hogy ezt ily későn tudatjuk, de soká haboztunk e lépés iránt, félve a balúl értéstől.” ( Ko 1863. II. 16. sz. okt. 18. 384.; AJÖM XII. 233., 561.)
legujabb regényéböl, a „Végváriak”-bol.  
  A Koszorút igen pontosan kapjuk, mi kivétel a magyar lapoknál, melyek egytöl egyig igen rendetlenül járnak.  
  Isten önnel, tisztelt szerkesztö úr, szíves üdvöz
[törölt]
« e »
l
Beszúrás
ettel  
 
Jósika Miklósné
Jósikáné Podmaniczky Júlia
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 598.)