Aranysárkány fejléc kép
 
NAGY PÉTER – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Elveszett
[szerkesztői feloldás]
1863. július eleje
 
 
[szerkesztői feloldás]
Nagy Péter
Nagy Péter
a Koszorú számára ajánlja fel szolgálatait; feltehetőleg ekkor küldi
Goldschmidt
Goldschmidt, Meir Aron
Falsen János című novellájának fordítását
n
Jegyzet
Goldschmidt
Goldschmidt, Meir Aron
Falsen János című novellájának fordítását
Ko 1864. I. 4.– 5. sz. jan. 24. 85–88., jan. 31. 108–112). Valószínűleg ekkor küldte a Falsen Jánost és a következő, elkallódott levelében a Livius elveszett könyveit (1700.).
(vagy esetleg valami mást
n
Jegyzet
esetleg valami mást
– Lehetséges, hogy ezúttal kisebb írás(oka)t mellékelt, és a Falsen Jánost csak később küldte el (vesd össze 1700.)
).
 
 

Megjegyzések:

elveszett. Utalás a levélre:
AJ
Arany János
szerkesztői üzenete: „
N. P.
Nagy Péter
urnak, Kolozsvár. Becses ajánlkozása és küldeménye nagy örömünkre volt.” ( Ko 1863. II. 2. sz. júl. 12. 48.; AJÖM XII. 223., 555.);
Nagy Péter
Nagy Péter
1863. októberi levele: „Még julius havában küldöttem volt egy Falsen János czimü dán novellát avval a szives kéréssel, hogy ha használni nem találná, ne sajnálja azt a fáradságot s küldje viszsza az én költségemen, mert nállam más példányban nincs leirva” (1732.).
Nagy Péter
Nagy Péter
(1819–1884): 1855–1862 között a Kolozsvárra helyezett nagyenyedi teológiai főiskola tanára volt, 1866-tól az erdélyi ref. egyházkerület püspöke lett. Saját műveinél jelentősebbek főképp angolból való fordításai. A Ko-ban 1863-tól rendszeresen,
-r.
Nagy Péter
jeggyel jelentek meg írásai.