Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – FÁY ANDRÁSNAK
Pest
Budapest
, jul. 6 án 1863.  
  Mélyen tisztelt Férfiú!  
  Szeretett Uram Bátyám!  
  Nem tűrhetem el a gondolatot, hogy még csak egy tisztelet példánynyal se sz
[törölt]
« ó »
o
Beszúrás
lgálhassak Annak, kit annyira tisztelek és a kinek most is oly kedves beszélye nyomatik a Koszorúban.
n
Jegyzet
most is oly kedves beszélye nyomatik a Koszorúban
Flóris diák (Ko 1863. II. 1–4. sz. júl. 5. 5–11., júl. 12. 31–37., júl. 19. 55–60., júl. 26. 78–85.)
Tettem volna eddig
[törölt]
« í »
i
Beszúrás
s, ha meg nem előztetem a praenumeratió
n
Jegyzet
praenumeratió
– előfizetés (lat.)
által, mely nem is nálam, de a kiadó hivatalban történt, honnan csak utólag értesűltem róla. Mulasztásomat helyrehozandó, ne vegye rosz néven Uram Bátyám, ha ez évi előfizetését – saját pénzét – visszaküldöm és kérem fogadja el tiszteletem és hálám némi jeléűl a „Koszorú” ez évi folyamát tőlem.  
  Maradván szives üdvözléssel  
  mindenkori tisztelője  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János