Aranysárkány fejléc kép
 
[szerkesztői feloldás]
[bizonytalan olvasat]
ILLÉSSY GYÖRGYNÉ – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Elveszett
[szerkesztői feloldás]
1863. július
 
 
[szerkesztői feloldás]
A levélíró elismerően és biztatóan szól a Koszorúban megjelent Divattudósitásokról.
n
Jegyzet
Divattudósitásokról
– Ezekben
AJ
Arany János
a magyar nyelvhasználat hibáit és pongyolaságait figurázta ki ( Ko 1863. II. 2–3. sz. júl. 12. 45–46., júl. 19. 70.), egyúttal azon is elmélkedve, hogy vajon hányan olvashatják ezeket a kis cikkeket.
A levélíró elismerően és biztatóan szól a
 
 

Megjegyzések:

elveszett. Utalás a levélre:
AJ
Arany János
szerkesztői üzenete: „
I. Gy…..né
Illéssy Györgyné
urhölgynek. Tudtam én, hogy a Koszorú ’divattudósitásai’ a lelkes magyar honleányok közt is találnak közönségre, máskép fel sem vettem volna a lapba. Nagysád elismerő, biztató levele oly kedves – alig állhattam meg, hogy ki ne nyomassam – hogy a divattudósítót bizonynyal kétszeres munkásságra fogja ösztönözni. Fogadja üdvözlésemet!” ( Ko 1863. II. 4 sz. júl. 26. 96.) Illéssy Györgyné: az AJÖM XII. jegyzete a monogram alapján véli őt azonosítani (557.);
AJ
Arany János
levelezőtársának, a debreceni Illéssy Györgynek felesége.