Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – AIGNER LAJOSNAK
[szerkesztői feloldás]
1863. július közepe
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
1863. július közepe
– A könyvrovatot szerkesztő
Aigner
Aigner Lajos
nek szóló levél a nyár közepén keletkezhetett. A szövegben foglaltakon túl ezt az is erősíti, hogy 1863. jún. 7-től júl. 12-ig megrövidült az új könyvek lajstroma (jórészt az újabb előfizetési felhívások miatt); az új félév első két számában valóban terjedelmes volt a nyílt levelezés.
 
  Ne legyen oly érzékeny. Azt mondta nekem hogy Julius tájban elutazik, s így – különben is gazdálkodnom kellvén a
t.példányokban
Szerkesztői feloldás: t.iszteletpéldányokban
, – kihagytam. Most már beírtam újra és menni fog. A könyvrovat
egyidő
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: egy idő
óta a nyilt levelek által volt megszorítva – s közelebb a szedő bölcsesegének
 [!]
[sic!]
tulajdonítható, hogy csupa magyar könyveket szedett, holott a többi is mind nála volt. Igaz, hogy
szükebben
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: szűkebben
vagyunk e félévben, de azért folytassa míg itt lesz.  
 
AranyJ
Szerkesztői feloldás:
Arany J
Arany János