Aranysárkány fejléc kép
 
PODMANICZKY FRIGYES – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Aszód, 1863. július 17.
 
  Tisztelt barátom!  
  Im küldöm az igért beszélykét,
n
Jegyzet
küldöm az igért beszélykét
AJ
Arany János
a Nyilt levelezésben válaszolt: „Aszódra. Vettük köszönettel. Műileg jónak is találtuk, de a légkör! Annyi panasz van ránk egyetlen szabadabb lépésért e tekintetben. Meg kell gondolkoznunk egy kissé. Vagy tán bevárnók azt a másikat.” ( Ko 1863. II. 4. sz. júl. 26. 96.) 1863 szeptemberében újabb üzenet olvasható: „Aszódra. Vettük köszönettel. Többet, mihelyt elolvashattuk.” ( Ko 1863. II. 10. sz. szept. 6. 240.; AJÖM XII. 557., 560.) Nem bizonyos, de gyanítható, hogy volt kísérőlevél
Podmaniczky
Podmaniczky Frigyes
küldeménye mellett (vesd össze 1681.). Liliom Eszter c. elbeszélése 1864 elején jelent meg. ( Ko 1864. I. 3–4. sz. jan. 17. 57–61., jan. 24. 77–84.)
azon kéréssel, hogyha netalán tartalmánál vagy kidolgozásánál fogva nem tartanád a „Koszorú” számára valónak, lennél szíves azt visszameneszteni, a mely esetre azonnal más, most készülő
[szerkesztői feloldás]
Innentől a kettős ékezetű magánhangzók ékezetei össze vannak húzva; az átírás a mai írásmód szerint történik.
félben lévövel fognék szolgálni.  
  Teszem e kérést, mert: lapodban oly nemüt akarnék nevem alatt közé téve látni, a mely helybenhagyásoddal legalább némileg találkozik.  
  Tisztelőd  
  Aszód 1863 Julius 17.  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 602. Ott és Sáfrán 1982-ben 1862-re datálva.)