Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – TOMPA MIHÁLYNAK
Pest
Budapest
, jul.
[törölt]
« 29 »
23. 1863
 
  Kedves barátom!  
  Közelg az idő, mikor szeretett leányunk megválik a szülei háztól. Augustus 9-ke, mint
Juliská
Arany Juliska
nk születés napja, van kitűzve esküvőre.
n
Jegyzet
Augustus 9-ke, mint
Juliská
Arany Juliska
nk születés napja, van kitűzve esküvőre
– Erről a PN is beszámolt: „Koszorus költőnk
Arany János
Arany János
női erényekben és szépségben dus leányát,
Juliá
Arany Juliska
t, tegnap, vasárnap, vezette oltárhoz a ba
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
ai reform. lelkészi kar ujabb nemzedékének egyik legtehetségesebb és reményteljesebb tagja, tiszt. Szél Kálmán, szalontai lelkész ur. Szerezzenek őszinte boldogságukkal minél több örömet az érdemgazdag apának.” ( PN 1863. 182. sz. aug. 11. ) Az esküvő menetéről
Gyulai
Gyulai Pál
számolt be feleségéhez írt levelében ( GyPLev 455. 503–504.)
Ismét egy koczka, kis családunk életében – reméljük s adja isten, jól forduljon! De, édes barátom, e nehány hónap alatti tapasztalásim folytán, vigaszúl nektek, mondhatom, hogy ha boldogság gyermekekkel birni, – még is van abban némi megnyugvás, ha az embernek…. nincsenek gyermekei! többet nem mondhatok – talán okom
[törölt]
« sincs »
ennyire sincs.  
  Nem feledtük – te sem úgy gondolom – egykori szíves ajánlatodat, melyet évekkel ez előtt a gyermek leánynak tettél: hogy te fogod az oltári áldást reájok adni. De számbavéve körűlményeidet: egészségi, kedélyi, anyagi állapotodat: nem mertünk egyenesen felhívni ez igéret beváltására. Irántadi kiméletből hallgattuk el. Mert tudtuk, bármily áldozattal meg fognád tenni, te, ki évek óta, magad bajában, gyógyíttatásod végett sem áldozhattál annyit hogy
Pest
Budapest
re jőj. Tudva, hogy rész
[törölt]
« e »
ü
Beszúrás
nkről anyagi kárpótlást sem fogadnál el: a legnagyobb gyöngédtelenségnek tartottuk volna igéreted beváltására figyelmeztetni. Azonfelül
Török
Török Pál
n
Jegyzet
Török
Török Pál
Török Pál
Török Pál
(1808–1883): ref. püspök. 1832 és 1836 között Kisújszálláson volt rektor;
AJ
Arany János
1834 és 1835 között mellette volt altanító és bejáratos az ő gazdag könyvtárába ( Nyilasy 1998. 136.). 1839 óta pesti lelkész; 1860-ban választották a Duna melléki egyházkerület püspökévé. Egyházi író, szerkesztő (
Ballagi Mór
Ballagi Mór
mellett a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapoknál); ő szervezte meg a pesti ref. teológiát és főgimnáziumot; ő szerezte meg a Ráday-könyvtárat a teológia számára.
elvégezheti, elegendő díszszel.  
  Mindazáltal, édes barátom, nem óhajtjuk hogy ki ne jelentsük, mennyi örömet szereznél mind a szüléknek, mind az egybe kelendő párnak – ha saját dolgaid is úgy kivánván, épen akkor találnál
Pest
Budapest
re jőnni,
 [!]
[sic!]
mikor az esküvő lesz, mely esetben azt hiszem semmi se gátolná, hogy te végezd a szertartást. És mily kedves dolog lenne, ha azon két-három tanú között, kik ez alkalommal jelen lesznek, téged és az én kedves jó komámasszonyt üdvözölhetné az örömapa és anya! De ez csak olyan ohajtás, mely titeket semmi
re
Beszúrás
sem kötelez, – s ha tudnám hogy legcsekélyebb erkölcsi kényszert gyakorol réátok – ide sem irtam volna. Egészen saját helyzetedtől kérj tanácsot, legkevesbbé sem a mi ohajtásunktól.  
 
Juliska
Arany Juliska
bucsú levele
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: bucsúlevele
 [!]
[sic!]
a kedves komámasszonyhoz idezárva megy. Az a megnyugvásunk van, hogy sorsához képest tisztességesen kiházasithattuk. Már csak
Laczi
Arany László
van hátra, ki tegnap tette le, mint 2 od éves jogász, első vizsgáját, daczára hosszú betegségének jó eredménynyel. Most már jó egészsége van és veszi magát szépen. A
K-ú
Szerkesztői feloldás: Koszorú
előfizetői egyharmaddal megfogytak.
n
Jegyzet
egyharmaddal megfogytak
– Az előfizetők száma 7–800-ra csökkent
Az anyjok türhető egészségben van – csak szeme miatt aggódom. Valami fekete pontokat lát,
egyik szemével
Beszúrás
[szerkesztői feloldás]
függőlegesen a bal margóra írva
s nem akar doctor
h
Beszúrás
oz jőni. Félek, úgy jár mint te voltál.  
  Áldjon a jó isten, kedveseim!  
  igaz barátod  
 
AranyJ
Szerkesztői feloldás:
Arany J
Arany János
 
  Tisztelt Munkatárs! Aggodalommal jelenti a Koszorú szerkesztője, hogy tárczája anynyira megürűlt jó költeményektől, miszerint már a legközelebbi számba sem tudja mit adjon, hacsak ismeretlen czelebritások
n
Jegyzet
czelebritások
– híres vagy előkelő személyiségek (lat.)
kisérleteivel nem akar
elörukkolni
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: előrukkolni
. Azért mindenre a mi szent, kérem, sürgetem és kénszerítem, eröltesse meg Pegasusát
n
Jegyzet
Pegasusát
– Pegazus a görög mitológia szárnyas lova, melyet Poszeidón ajándékozott Bellerophontésznak. Patája rúgásával több forrást fakasztott, többek között a Hippokrétészt a Múzsák lakóhelyéül szolgáló Helikón hegységben.
és küldjön akármit a m
[törölt]
« í »
i
Beszúrás
nek nevét alá irhatja, a Koszorúba, bevesz az mindent, míután hegedűlt arról
Sz.
Szerkesztői feloldás: Szent
Dávid,
n
Jegyzet
hegedűlt arról
Sz.
Szerkesztői feloldás: Szent
Dávid
– ez reménytelen dolog. – L. erről
Erdélyi János
Erdélyi János
magyarázatát: „Hegedült arról szent Dávid. Énekelt arról szent Dávid, el is magyarázta. Régen elhegedülte azt szent Dávid, el is énekelte. Azaz nem fog megtörténni, vagy régen elmult már az.” ( Magyar közmondások könyve,
Pest
Budapest
, 1851. 1695. sz.)
hogy mi nálunk mintalapot lehessen szerkeszteni. Küldj, édes barátom, minél többet ide, ne várd azt, hogy valamelyik kitűnöen sikerűljön mint többnyire az eddigiek
[törölt]
« . »
;
Beszúrás
Mert ha nem támogattok ketten hárman olyat bukom mint a pinty. A mi lehet, ezután is szivesen kijár honorarium képen (NB.
Juliská
Arany Juliska
nak 25 ftot adtam volt rendeletedre,
[törölt]
« ) »
– miért kezedet csókolja). Azért csak verset mielőbb és minél gyakrabban mert mindig kell.  
  Ugyanaz, ki tulról.  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 666.) Kéziratos másolat: MTAK Kt Ms 3/4. 155–163.