Aranysárkány fejléc kép
 
ABONYI LAJOS – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Elveszett
[szerkesztői feloldás]
1863. augusztus közepe
 
 
[szerkesztői feloldás]
Abonyi
Abonyi Lajos
a Kisfaludy Társaság népdalgyűjtő kezdeményezésére kíván darabokat küldeni,
n
Jegyzet
Abonyi
Abonyi Lajos
a Kisfaludy Társaság népdalgyűjtő kezdeményezésére kíván darabokat küldeni
– A társaság 1860. okt. 25-i ülésén határozta el, hogy
Gyulai
Gyulai Pál
t bízzák meg a felhívás elkészítésével, amelynek végleges formáját az 1861. júl. 30-i ülésen fogadták el; okt. 29-én
Gyulai
Gyulai Pál
már beszámolhatott az első küldeményekről – közte az
Abonyi
Abonyi Lajos
éról is. 1863-ban a társaság megújította felhívását: „
Gyulai Pál
Gyulai Pál
tag,
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
az
Beszúrás
1860. oct. 25dikén tartott ülés
[törölt]
« ben »
azon
Beszúrás
határozata
[törölt]
« … meg levén biz »
folytán, hogy a
társaság
Beszúrás
a hazafiakat népdalok, mondák és közmondások gyüjtésére fogja fölszólitani, megbizatván
[törölt]
« e fölsz »
a hazai közönséghez e tárgyban in
[törölt]
« d »
t
Beszúrás
ézendő fölszólítás elkészitésével,
e
Beszúrás
fölszólitás
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
[törölt]
« tervét »
javaslatát
Beszúrás
fölolvasta, mit a gyűlés elismeréssel fogadott.” A végleges elfogadást a megjelent kevés tag miatt a következő, jún. 28-i gyűlésre halasztották, s egyúttal tervezték, hogy
Arany László
Arany László
,
Szabó Károly
Szabó Károly
, és saját gyűjtéseiből
Gyulai Pál
Gyulai Pál
fog felolvasni. (KTJegyz; AJÖM XII. 559.)
Abonyi
Abonyi Lajos
nem is habozott a küldeménnyel, ami a szept. 30-i ülés jegyzőkönyvéből derül ki: „
Gyulai Pál
Gyulai Pál
jelenti, hogy a magyar népdalok, mesék és közmondások beküldése már elkezdődött, nevezetesen Abonyi Lajos úr Abonyból s Illéssy György úr Debrecenből érdekes és gazdag gyűjteményeket küldöttek be, melyekben még ismeretlen népdalok is foglaltatnak.”
és a Koszorúban megjelent Halál Panni
n
Jegyzet
Halál Panniért
Ko 1863. II. 5–8. sz. aug. 2. 103–107., aug. 9. 127–133., aug. 16. 149–158., aug. 23. 176–185.
című művéért járó honorárium iránt érdeklődik.
 
 

Megjegyzések:

elveszett. Utalás a levélre:
Arany
Arany János
szerkesztői üzenete: „
A. L.
Abonyi Lajos
Abony. A gyüjtés iránti felhivás nem sokára megjelenik: addig is egyenesen
Gy…hoz
Szerkesztői feloldás:
Gyulai
Gyulai Pál
hoz
jobb lesz küldeni, mert ő a társaság megbizottja e részben. – A másik dolog már egy számban végét éri s azonnal leküldöm a diját.” ( Ko 1863. II. 7. sz. aug. 16. 168.; AJÖM XII. 228.)