Aranysárkány fejléc kép
 
SZABÓ SÁMUEL – ARANY JÁNOSNAK Marosvásárhely 1863 17/8  
  Mélyen tisztelt  
  Kedves
János Bácsi
Arany János
!  
  Sokkal rosszabb dolgozatokat is kapott már egyszer-másszor
n
Jegyzet
Sokkal rosszabb dolgozatokat is kapott már egyszer-másszor
– Ezek az írások nem
Szabó Sámuel
Szabó Sámuel
től származhatnak.
– még tőlem is, – mint ezek, melyekhez vezető gyanánt jelen soraimat adom. Küldök  
  1) Két db százas bankjegyet = 200 uj ft a Kisfaludy társaság számára  
 
2.)
Beszúrás
Küldök tizenkét uj ftot 12 ” – következő két előfizetőért: Ref. főtanodai ifjuság és Horváth Gáspár à 6 ft, a Koszorú folyamatban levő egész 2 ik félévére. Az ifjuságnak 1 ő félévi Koszorújával az a szerencsétlenség történt,
[szerkesztői feloldás]
a t-k egy vonallal áthúzva
hogy számonkénti használat közben a 6. 7. 8. 9. 10 ik számok elvesztek és most nem lehet beköttetni. Ha megküldhető lenne, szivesen megfizetnők az érette járó öszveget, csakhogy teljes példányunk legyen. – Ujból bátor vagyok alkalmatlankodni
n
Jegyzet
Ujra bátor vagyok alkalmatlankodni
– vesd össze az 1660. sz. levéllel
magam részére a Figyelő II k évfolyama 1 ő felével czimlapja és tartalomjegyzékeért, melyet annak idejében meg nem kapva, használat közben sok alkalmatlanságot és boszuságot szerez.
n
Jegyzet
sok alkalmatlanságot és boszuságot szerez
AJ
Arany János
a Nyílt levelezésben válaszolt: „Kerestük a Sz. F. czimlapját és tartalom jegyzékét az illető kiadónál, már régen, de nem kapható. Elvárjuk az igéretet.” ( Ko 1863. II. 10. sz. szept. 6. 240.)
– A Kisfaludy társaság pártolóikönyvilletékeiről más alkalommal irok.  
  3. Idezárva egy levélben
Csengeri
Csengery Antal
n
Jegyzet
Csengery
Csengery Antal
Csengery Antal
Csengery Antal
ekkor a BpSz szerkesztője
Számára
 [!]
[sic!]
40 ujft Szemle elöfizetést; méltoztassék neki kézbesitetni.  
  És most következnék hogy a rég megigért népdalokat is küldjem, de 6½ hét óta, folytonos szünidönk közben reggeltől-estig folytonos oskolai hivatalos ügyeket igazitva s azelött ismét 4 hetet mint iskolai igazgató foglalkozva, annyira ki vagyok merülve, hogy alig várom a mai estét mikor is posta kocsin egy pár hétre rokonimhoz megyek pihenni. Ott nyerek én magamnak időt ezen sokkal kedvesb igéret teljesitésére is.  
 
Gyulai
Gyulai Pál
kat,
 [!]
[sic!]
Salamon
Salamon Ferenc
t
n
Jegyzet
Salamon
Salamon Ferenc
t
Salamon Ferenc
Salamon Ferenc
a Ko szerkesztésében segítette
AJ
Arany János
-t
és nak kedves családját különösön
[szerkesztői feloldás]
az ékezetek egy vonallal jelölve
tisztelve maradok  
  tisztelője  
 
SzabóSamu
Szerkesztői feloldás: Szabó Samu
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
 
  Öszves pénzküldemény 152 ft o. é.
n
Jegyzet
o. é.
– osztrák értékű forint (1858. nov. 1-jétől az Osztrák Császárság kizárólagos törvényes fizetőeszköze)
többi előfizetőimet a Koszorú-ra
Mentovich
Mentovich Ferenc
küldötte volt fel.
n
Jegyzet
többi előfizetőimet a Koszorúra
Mentovich
Mentovich Ferenc
küldötte volt fel
– Ennek a küldeménynek nincs levelezésbeli nyoma.
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 604.)