Aranysárkány fejléc kép
 
RADNÓTFÁY SÁMUEL – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1863. augusztus 19.
 
  Tisztelt Tekintetes úr!  
  A nemzeti színház ügyeit vezető bizottmány részéről vígjátékokra kitűzött 50 arany első és 30 arany második pályadíjra érkezendő eredeti vígjátékok megbírálására fölkért pályabírák nevei a pályázati hirdetés értelmében hírlapilag közlendők levén, van szerencsém a Tekintetes urat tisztelettel fölkérni: miszerint Gróf Ráday Gédeon
n
Jegyzet
Gróf Ráday Gédeon
– Az 1850-es évek második felében a Nemzeti Színház igazgatójaként felszámolta az intézmény belső problémáit, biztosította hatékony működését.
 [!]
[sic!]
úr ő méltósága elnöksége alatt
Salamon Ferencz
Salamon Ferenc
,
Tóth Kálmán
Tóth Kálmán
és Tóth József urak társaságában e bíráló bizottmányban résztvenni, s az által a nemzeti drámaügy emelésén ez alkalommal is közreműködni méltóztassék.
n
Jegyzet
e bíráló bizottmányban résztvenni
[szerkesztői feloldás]
méltóztassék
– Vesd össze az 1642. sz. levéllel és jegyzetével.
AJ
Arany János
az 1863 tavaszán vállalt drámabírálói választmányi tagságról 1864 márciusában mondott le (1782.).
 
  Kérelmem teljesítését a Tekintetes úr ismert ügyszeretetétől bizton remélve, megkülönböztetett tisztelettel maradok
Pest
Budapest
en, augustus 19-én, 1863.  
  A Tekintetes úrnak  
  alázatos szolgája  
  Udvaritanácsos
 [!]
[sic!]
és Intendans.  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 603.)