Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ABONYI LAJOSNAK
Pest
Budapest
, aug. 21. 1863.
 
  Kedves öcsém!  
  Igéretem szerint becses novellája
n
Jegyzet
becses novellája
Halál Panni (Ko 1863. II. 5–8. sz. aug. 2. 103–107., aug. 9. 127–133., aug. 16. 149–158., aug 23. 176–185.)
tiszt.
Szerkesztői feloldás: tisztelet
diját idezárva nem késem küldeni; a mennyit előttem Simonfi Kálmán
n
Jegyzet
Simonfi Kálmán
Simonffy Kálmán (1832–1881): zene-, főleg dalszerző; a Zeneakadémia és a dalárda-mozgalom szervezője (mint Nagyabony szülötte, Abonyi Lajos földije).
említett a Kegyed kivánsága felől. Múlt félévi budgetem szerint többet is adhattam volna, de a
z
Beszúrás
inség és szárazság nem csak a gazdákat, hanem a szerkesztőket is érte, s ezek közt engem is nagyon érezhetőleg.  
  Becses dolgozatát máskor is elvárva, maradok  
  szives jóakarója  
 
AranyJ
Szerkesztői feloldás:
Arany J
Arany János
 
 

Megjegyzések:

A borítékon postai bélyegző:
PESTH
Budapest
21/8; piros, feltört pecsét; számítás: 5 ft bnt. 8 d. sa 40 ft A 2. lapon pecsét: M. N. Múzeum Könyvtára Kéziratt. Növedéknapló. 1913. év, 61. sz.