Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – LÉVAY JÓZSEFNEK
[szerkesztői feloldás]
Elveszett
[szerkesztői feloldás]
1863. augusztus 21.
 
 
[szerkesztői feloldás]
Arany
Arany János
20 forint honoráriumot küld
Lévay
Lévay József
nak és további verseket kér tőle.
n
Jegyzet
Arany
Arany János
20 forint honoráriumot küld
Lévay
Lévay József
nak és további verseket kér tőle
– „leveleddel együtt a 20 ftot köszönettel vettem. – Akkor nem volt egy sor küldeni valóm sem”. (Ugyanott)
Panaszolja, hogy a Kisfaludy Társaság miskolci pártolói közül többen elmaradtak a befizetéssel;
n
Jegyzet
a Kisfaludy Társaság miskolci pártolói közül többen elmaradtak a befizetéssel
– „A miskolczi restansok ügye boszantó.” (Ugyanott)
Regéczy István pártolói befizetését is szeretné tisztázni.
n
Jegyzet
Regéczy István pártolói befizetését is szeretné tisztázni
– „Regéczy István 1863-ra küldött 4 ftjával – előttem felmutatott nyugtái szerint, melyeket
Fraenkel
Fraenkel (Fränkl) Bernát
töl vett – mind három évi tartozását lerótta s így hibásan írod, hogy ’1863ra küldte az első befizetést’”. (Ugyanott és a levél jegyzete)
 
 

Megjegyzések:

elveszett. Utalás a levélre:
Lévay
Lévay József
1863. okt. 6-i válasza (1720.) „Augustus 21én kelt leveleddel együtt a 20 ftot köszönettel vettem. – Akkor nem volt egy sor küldeni valóm sem; most is csak e két versecskével állhatok elő.”