Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – PESTY FRIGYESNEK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1863. augusztus 21.
 
  Tisztelt Jó Uram!  
  Valahára becses czikke megjelenhetett
n
Jegyzet
becses czikke megjelenhetett
– Ez A magyar főváros c. írása, amely főcikként jelent meg ( Ko 1864. II. 4–5. sz. júl. 26. 73–77., aug. 2. 97–101.)
a Koszorúban. Oly czikket, mely el nem avúl, a szerkesztő örömest tart reservában,
n
Jegyzet
reservában
– reserve: tartalék (ang., fr., né.)
noha az iró, természetesen, szeretné mielöbb nyomtatva látni.  
  Midőn szives megemlékezését s a hosszú várakozást, ezennel meg köszönném,
 [!]
[sic!]
egyszersmind ide rekesztem a szerény dijacskát. Lapom mostani helyzetében ennyi sem telnék, de tekintem azt, hogy e czikknek még a mult fél évben ki kellett volna jőni, a mikor jobban állott a budget.  
  Ha oly érdekes tárgy akadna még tolla alá melyet az ily vegyes közönség örömest és tanulsággal olvas, kikérem és mindenkor szivesen fogadom további becses közreműködését.
n
Jegyzet
szivesen fogadom további becses közreműködését
Pesty
Pesty Frigyes
aláírásával nem jelent meg több munka a Ko-ban.
 
  Maradván igaz jó indulattal  
 
Pest
Budapest
en, aug. 21. 1863.  
  tisztelője  
 
AranyJ
Szerkesztői feloldás:
Arany J
Arany János