Aranysárkány fejléc kép
 
SZÁSZ KÁROLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Szabadszállás,
n
Jegyzet
Szabadszállás
Szász Károly
Szász Károly
1863-ban költözött Kunszentmiklósról a nagyobb lelkészi javadalommal járó Szabadszállásra.
1863. augusztus 22.
 
  Kedves Barátom!  
 
Bibó D
Szerkesztői feloldás: Bibó Dénes
sógorom,
n
Jegyzet
Bibó D
Szerkesztői feloldás: Bibó Dénes
sógorom
Szász Károly
Szász Károly
feleségének,
Bibó Antóniá
Szász Károlyné Bibó Antónia
nak testvé- re
ki
Csermelyi S-nak
Szerkesztői feloldás:
Csermelyi Sándor
Csermelyi (De Rivo) Sándor
nak
n
Jegyzet
Csermelyi S-nak
Szerkesztői feloldás:
Csermelyi Sándor
Csermelyi (De Rivo) Sándor
nak
Csermelyi (De Rivo) Sándor: l. az 1724. sz. levél jegyzeténél
jó barátja, megkért hogy erről nézetemet vele kőzöljem
 [!]
[sic!]
bizalmas levélben. Maga
Cs
Szerkesztői feloldás:
Csermelyi
Csermelyi Sándor
– pedig, hogy biráljám
 [!]
[sic!]
a koszorúban.
 [!]
[sic!]
Im, mindkét kivánságra e kis czikk
n
Jegyzet
e kis czikk
Csermelyi Sándor ujabb versei (Ko 1863. II. 9. sz. aug. 30. 208–209.). Az AJÖM XII. téves jegyzete szerint
AJ
Arany János
íratta ezt a bírálatot
Szász Károlly
Szász Károly
al (561.).
a megfelelő
[szerkesztői feloldás]
.
– Ha a harmadiknak: lapod kivánatának is meg felel,
 [!]
[sic!]
kőzöld
 [!]
[sic!]
kérlek.  
  Hát a Macbeth töredék? – megütí-e a mértéket? s lesz-e közölve?
n
Jegyzet
Hát a Macbeth töredék? – megütí-e a mértéket? s lesz-e közölve
– A
Szász Károly
Szász Károly
által (1863–1864 fordulóján néhány hónap alatt) lefordított Macbethből való mutatványt
AJ
Arany János
olvasta fel a Kisfaludy Társaság 1863. júl. 30-i ülésén (KTjegyz) és A boszorkányjelenetek Macbethből címmel, Kisérlet alcímmel közölte ( Ko 1863. II. 8. sz. aug. 23. 173–176.). A fordítás 1864-ben jelent meg a Kisfaludy Társaság Shakespeare-kiadásának III. kötetében,
Ács Zsigmond
Ács Zsigmond
Velenczei kalmárjával együtt.
 
   
  Ölelünk  
 
SzK
Szerkesztői feloldás:
Sz K
Szász Károly
 
 
SzSzállás
Szerkesztői feloldás:
SzabadSzállás
Szabadszállás
1863 aug 22.  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 606.)