Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – CSAPLÁR BENEDEKNEK
Pest
Budapest
, sept. 12. 1863.  
  Igen tisztelt Hazafi!  
 
Főtiszt.
Szerkesztői feloldás: Főtisztelendő
Somhegyi Ferenc
Somhegyi (Schröck) Ferenc
n
Jegyzet
Somhegyi Ferenc
Somhegyi (Schröck) Ferenc
Schröck Ferenc
Somhegyi (Schröck) Ferenc
(1813–1878); nevét 1861-ben magyarosította
Somhegyi
Somhegyi (Schröck) Ferenc
re. E korszakban szegedi gimnáziumi tanár, majd igazgató; 1865-től
Pest
Budapest
en főgimnáziumi igazgató és történelemtanár. 1867-től haláláig a magyar piarista rend tartományfőnöke.
úr mai nap hozzám jövén, panaszlá, hogy az e félévi Koszorúból csak 2 számot kapott meg, holott előfizetését a többi szegediekkel együtt felküldötte.  
  Megvizsgálván
előtte
Beszúrás
az előfizetések könyvét,
Somhegyi
Somhegyi (Schröck) Ferenc
úr nevét beírva nem találtam: de látván hogy az efélévi szegedi előfizetések nem egyenest hozzám hanem
Emich
Emich Gusztáv
hez küldettek be, azt vélém hogy ott nyomára jövök a tévedésnek.  
  Elmentem hát
Emich
Emich Gusztáv
kiadó hivatalába, s ott a Koszorú számára felvett előfizetések könyvében szintén csak azon neveket találtam, melyek nálam is be vannak írva,
u. m
Szerkesztői feloldás: ugy mint
:  
 
Cserkuthy József
Cserkuthy (Czeh) József
n
Jegyzet
Cserkuthy József
Cserkuthy (Czeh) József
Czeh József
Cserkuthy (Czeh) József
(1814–1864): piarista rendi tanár Szegeden. Nevét 1861-ben magyarosította.
 
  Berzay Elek
n
Jegyzet
Berzay Elek
– (1815–1895): kegyesrendi szerzetes és gimnáziumi tanár; az 1850-es és 1860-as években Szegeden tanított.
 
  Gyalokay Ferenc
n
Jegyzet
Gyalokay Ferenc
– ismeretlen, Szegeden élő személy
 
  Budaváry József
n
Jegyzet
Budaváry József
– szegedi tanár
és  
  urak neveit; levelet vagy más iratot, melynél fogva a pénzt felvették volna, előmutatni nem tudtak. Azt álliták, nem postai úton érkezett.  
  Én, távolról sem kétkedve Somhegyi
főtiszt.
Szerkesztői feloldás: főtisztelendő
nyilatkozatába, azonnal megrendeltem, hogy mind az elmaradt számokat, mind a követelendőket küldjék a részére; de mivel nincs reményem hogy itt a dolgot tovább nyomozhassam, mert azt mondják: többet nem vettek fel mint a mennyit
be irtak
Szerkesztői feloldás: beirtak
: bátorkodom tisztelettel Kegyedhez fordúlni, ha volna benne tudomása, mi úton és ki által küldhetett fel a pénz? Nem lehetne-e valamikép documenti
z
Beszúrás
álni, hogy mennyi adatott át a kiadó hivatalnál? például
 [!]
[sic!]
nyugta által, mit tartozik adni az átvevő, vagy személyes tanúbizonyság által?  
  Engem nem a 6 ft elmaradása bánt annyira, hisz a lapot küldeni fogom, a nélkül is, de szeretnék nyomába jönni az ilyes hibáknak, mert rontják a lap, a szerkesztő hitelét. Ha talán Kegyed e részben szives volna egy kissé tudakozni, s engemet az eredményről tudósitni, igen nagy köszönettel venné  
  tisztelője  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János