Aranysárkány fejléc kép
 
TOMPA MIHÁLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Hanva, 1863. október 8.
 
  Kedves barátom,  
  Ime, kinoztam Lapod számára valamit.
n
Jegyzet
kinoztam Lapod számára valamit
– Ez valószínűleg A palota helyén c. vers ( Ko 1863. II. 17. sz. okt. 25. 289–290.)
Hidd el, becsűletemre mondom: nem
[törölt]
« s »
t
Beszúrás
udok írni! Annyi baj, kellemetlenség, confusio és betegség van itt: hogy Isten a megmondhatója! aztán egészen elesett a kedvem a betűtől. Most csakugyan érzem a
Gyulay
Gyulai Pál
criticajának
n
Jegyzet
Gyulai
Gyulai Pál
criticajának
Gyulai
Gyulai Pál
a BH hasábjain ( 1855. ápr. 25., 27., máj. 4., 5., 8. ) megjelent Szépirodalmi Szemléjében szólt – többek között –
Tompa
Tompa Mihály
1854-ben megjelent verseskötetéről.
Tompa
Tompa Mihály
zsánerképeinek, allegóriáinak és elbeszélő költeményeinek bemutatása végén a következő summázatot adja: „Láthatni, hogy azon körben, melyben mozog, se eszmék, se érzésekben nem szükölködik. Mindig elég mondanivalója van, azonban az, a hogy elmondja, kevesebb becsű, mint az, a mit elmond. E megjegyzés leginkább a compositiót illeti.
Tompá
Tompa Mihály
nál ritkán találhatni egyöntetű költeményt.
[szerkesztői feloldás]
Aztán nem mindig tudja, mit kell elmondania s mit elhallgatnia. Olykor sorokat lehet kimutatni, melyek kihagyása által költeménye nem szenvedne csorbát.” (
Gyulai Pál
Gyulai Pál
: Kritikai dolgozatok
Bp
Budapest
. 1908. 172–173.) –
Tompa
Tompa Mihály
nagyon megneheztelt e szavakért; korábbi barátságuk több mint tíz évre megszakadt és csak 1866-ban melegedett fel újra.
igazvoltát,
 [!]
[sic!]
hogy t. i. kettőt nem tudok: mit kell és hogyan kell írni? Mindaz
á
Beszúrás
ltal add ki ezt a szamárságot; ketten pirúlunk. Aztán szerencsére egész Magyarországon, ideértve az Irodalmat
 [!]
[sic!]
és a a
 [!]
[sic!]
tudományos Akadémiát: 20 ember nem képes megmondani, melyik jó melyik rosz vers?  
  A feleségem, lábára, az elnyomorodás küszöbén áll; költötte Ajnácsköben a drága pénzt s minden javúlás nélkül jött haza. Ebböl a historiaból nem tudom mi lesz! Ha irnátok: ne legyen erröl emlékezet.  
  Kaptad-e Ajnacsköböl
 [!]
[sic!]
írott levelemet
n
Jegyzet
Kaptad-e Ajnacsköböl
 [!]
[sic!]
írott levelemet
– l. az 1718. sz. levelet
s régebben elküldött Verseimet?
n
Jegyzet
Kaptad-e Ajnacsköböl írott levelemet s régebben elküldött Verseimet
AJ
Arany János
a szerkesztői üzenetekben válaszolt: „A mostani levelet kaptam, az előbbenit is, de a mire hivatkoznak, nem. Az előbbeni levélből azt gondoltam, hogy a megjelent kötetről van szó, mely hozzám jutott természetesen; de a mostaniból látom, hogy más küldemény volt az, melynek elvesztét kétszeresen fájlalom. Nem lehetne kipótolni?” ( Ko 1863. II. 16. sz. okt. 18. 384) A
Tompa
Tompa Mihály
költeményeinek VI. kötetére vonatkozó kérdést
AJ
Arany János
félreértette. (Ez jelenik meg az AJÖM XII. kötetében is, ahol a levélrészlet – épp az általunk most jegyzetelt mondat – pontatlan átírást tartalmaz: a „Verseimet” helyett „verseimet” szerepel, holott mind a nagybetűs kezdés, mind a kiemelés csakis a kötetre vonatkozhat. AJÖM XII. 561.) Érdekes, hogy
Tompa
Tompa Mihály
verseskötetének Ko-beli ismertetésére ( 1863. II. 11. sz. szept. 13. 257–259.) nincsen utalás
AJ
Arany János
és
Tompa
Tompa Mihály
1863 őszi levél- és üzenetváltásai során – holott azt maga
AJ
Arany János
írta gyakran használt
Y. S.
Arany János
szignójával.
Mégis szeretném tudni.  
  Az asszony nincs itthon, Recskynéhez
n
Jegyzet
Recskyné
– l. az 1441. sz. levél jegyzeténél
ment. Isten legyen veletek!  
  Hanva oct
[törölt]
« 1 »
8. 1863  
 
igazbarátod
Szerkesztői feloldás: igaz barátod
 
 
Tompam
Szerkesztői feloldás:
Tompa m
Tompa Mihály
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 663.) Kéziratos másolat: MTAK Kt Ms 3/4. 163–165.