Aranysárkány fejléc kép
 
CSERMELYI (DE RIVO) SÁNDOR – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Elveszett
[szerkesztői feloldás]
1863. október végén
 
 
[szerkesztői feloldás]
Csermelyi
Csermelyi (de Rivo) Sándor
előfizetési ügyben fordul
Arany
Arany János
hoz, esetleg híreket is küldhet neki.
 
 

Megjegyzések:

elveszett. Utalás a levélre:
AJ
Arany János
szerkesztői üzenete: „
Cs. S–r.
Csermelyi (de Rivo) Sándor
Vettük ön szives levelét, s ahhoz igyekszünk tartani magunkat. Leveleit is elvárjuk, de csak óvatosan. 63-ra bizony fel van az.” ( Ko 1863. II. 18. sz. nov. 1. 432.; AJÖM XII. 234., 562.) Csermelyi (De Rivo) Sándor (1834–1896): 1855-től jelentek meg költeményei a pesti lapokban; ebben a korszakban
AJ
Arany János
folyóiratain kívül a Hf-ban, a CsalKör-ben, a Napk-ben, a VU-ban, a FL-ban. Tagja volt az Új Nemzedék köré csoportosuló fiatal íróknak. 1863-ban harmadik verseskötete jelent meg: Csermelyi Sándor újabb versei.