Aranysárkány fejléc kép
 
SZÁSZ KÁROLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Szabadszállás, 1863. október 24.
 
  Kedves Jánosom!  
  Itt küldöm 1. Véleményemet
n
Jegyzet
Véleményemet a
Greguss Gy.
Szerkesztői feloldás:
Greguss Gyula
Greguss Gyula
forditotta Lusiádáról
– A Kisfaludy Társaság 1863. okt. 29-i ülésén olvasták fel
Szász Károly
Szász Károly
„vélemény”-ét (KTjegyz): fenntartásait itt is kifejtette. A társaság Lukács Móricot akarta másik bírálónak felkérni, de ő hosszabb ideig nem lévén
Pest
Budapest
en,
Toldy Ferenc
Toldy Ferenc
et választották (amiről az 1863. okt. 29-i ülésen született döntés). Greguss Gyula részletekben küldte el fordítását: az utolsó három éneké az 1864. ápr. 28-i ülésre érkezett. Az 1864. máj. 25-i ülésen
Toldy
Toldy Ferenc
kedvező véleményét hangoztatta és a munkát kiadásra alkalmasnak találta. Az 1864. júl. 27-i ülésre beérkezett
Szász Károly
Szász Károly
kedvező véleménye is az utolsó énekekről (korábbi nézetét fenntartva: „a Kisfaludy Társaságnak
Camõens
Camões, Luís de
Luzia’-dája előtt egyéb világirodalmi műremekek kiadásáról kellene gondoskodni”); ennek alapján a gyűlés a nyomtatás megkezdéséről döntött. A darabot 1865-ben küldték szét a pártolók között.
a
Greguss Gy.
Szerkesztői feloldás:
Greguss Gyula
Greguss Gyula
n
Jegyzet
Greguss Gy.
Szerkesztői feloldás:
Greguss Gyula
Greguss Gyula
– (1829–1869): műfordító.
Greguss Ágost
Greguss Ágost
öccse, 1864-től az MTA levelező, 1867-től a Kisfaludy Társaság tagja.
forditotta Lusiádáról.
n
Jegyzet
Lusiádáról
– Eredetileg Os Lusíadas, a XVII. századtól Lusiada:
Luis de Camões
Camões, Luis de
portugál nemzeti eposza, amely 10 énekben örökíti meg
Vasco da Gama
Gama, Vasco da
és társai felfedező útját.
Sajnálom hogy nem egészen kedvezően esett ki. Szégyellem is, de biz én ezt a portugál eposzt nem birom eléggé goutirozni!
n
Jegyzet
goutirozni
– élvez, méltányol (fr.-né.)
 
  Küldöm 2.
Sh.
Szerkesztői feloldás:
Shakespeare
Shakespeare, William
II. Rikhárdját,
n
Jegyzet
Küldöm 2.
Sh.
Szerkesztői feloldás:
Shakespeare
Shakespeare, William
II. Rikhárdját
– A Kisfaludy Társaság 1863. okt. 29-i ülésén foglalkozott vele: „
Szász Károly
Szász Károly
tag beküldvén
Shakspeare
Shakespeare, William
nek
Beszúrás
 [!]
[sic!]
a nemzeti szinház számára forditott ’II. Richárd’ját, fölkéri a társaságot, hogy e forditást, mielött még a szinháznak beadatnék, biráltassa meg: a gyűlés ezen birálattal
Arany János
Arany János
igazgatót és
Egressy Gábor
Egressy Gábor
tagot bizza meg, az utóbbit arra kérve, hogy a munká
[törölt]
« t »
ról
Beszúrás
különösen szavalhatása tekintetében adjon véleményt. Mivel pedig a kérdéses munka dec. elején a nemzeti szinháznak be lesz adandó, a gyűlés
[törölt]
« A »
a
Beszúrás
két biráló véleményét
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
a
Beszúrás
november
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
végével tartandó havi ülésre
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
okvetlen
Beszúrás
bevárja.” (Ktjegyz)
mielött a Szinházhoz decz. elején beadnám,
n
Jegyzet
mielött a Szinházhoz decz. elején beadnám
Szász Károly
Szász Károly
a közelgő Shakespeare-ünnep alkalmából ajánlotta fel a Nemzeti Színháznak, hogy az ünnepre új (még be nem mutatott és kiadott) darabot fordítana ( Bayer 1909. II. 232.). A Nemzeti Színház az 1864-es Shakespeare-évforduló megemlékezéseinek sorába illeszkedve tervezte, hogy a II. Richárdot (vagy a VIII. Henriket – amelyet szintén
Szász Károly
Szász Károly
ültetett magyarra) adják elő. Végül nem ezeket, hanem
AJ
Arany János
fordítását, A Szent Iván-éji álmot mutatták be. Vesd össze 1756.
ohajtanám ha a
Kisf.
Szerkesztői feloldás: Kisfaludy
Társaság tagjai közül kettő, de bár egy, oly derék legény tudna lenni, hogy átnézze s javitandó
hibá
í
[bizonytalan olvasat]
t
Szerkesztői feloldás: hibáit
kijelölje.
n
Jegyzet
átnézze s javitandó hibáit kijelölje
1863. okt. 29-én a Kisfaludy Társaság
AJ
Arany János
-t és
Egressy Gábor
Egressy Gábor
t kérte fel bírálatra. Vesd össze
AJ
Arany János
bírálata ( AJÖM XIII. 363– 381., 532.).
Salamon
Salamon Ferenc
ha reá ér,
C
Beszúrás
sengery
Csengery Antal
vagy te ha ha
 [!]
[sic!]
szakitnátok neki időt,
Lukács
Lukács Móric
n
Jegyzet
Lukács
Lukács Móric
Lukács Móric (1812–1881): író, műfordító, publicista. 1839-től az Akadémia levelező, 1842-től a Kisfaludy Társaság tagja. Történelmi, közgazdasági és irodalmi tanulmányai mellett
Cervantes
Cervantes Saavedra, Miguel de
,
Pope
Pope, Alexander
,
Byron
Byron, George Gordon
műveiből fordított. A hatvanas években a Társasághoz benyújtott művek egyik leggyakrabban felkért bírálója.
ha
Pest
Budapest
en van: – négy közül egy tán akadna reá! Másfelöl, minthogy szinpadra készül:
Egressi
Egressy Gábor
 [!]
[sic!]
vagy
Szigligeti
Szigligeti Ede
n
Jegyzet
Szigligeti
Szigligeti Ede
Szigligeti Ede
Szigligeti Ede
(eredeti neve:
Szathmári József
Szigligeti Ede
; 1814–1878): drámaíró, színpadi szakíró. 1834-től a Nemzeti (korábban Magyar) Színház, 1840-től az Akadémia levelező, 1845-től a Kisfaludy Társaság tagja. Rendezőként és igazgatóként sokat tett a magyar dráma fejlődéséért. 1863-ban jelentek meg a Fenn az ernyő nincsen kas és A mama c. vígjátékai.
szavalási tekintetből meg nézhetné.
n
Jegyzet
Egressi
Egressy Gábor
 [!]
[sic!]
vagy
Szigligeti
Szigligeti Ede
szavalási tekintetből meg nézhetné
1863. okt. 29-én a Kisfaludy Társaság
AJ
Arany János
-t és
Egressy Gábor
Egressy Gábor
t kérte fel bírálatra; vesd össze még 1764.
– Kérlek, mutasd be a havi ülésben, de csak egy hónapra adhatom; és a
[törölt]
« de »
novemberi havi ülés után mindenesetre kérlek küldd vissza, hogy leirathassam s a Színházhoz – hova deczemb. elejére igértem, – beadhassam. Ha a birálat addig meg nem történhetnék, utólagosan vissza fogom külden
i
Beszúrás
; de ismétlem: igen igen szeretném ha a birálato
n
Beszúrás
addig áteshetnék.
n
Jegyzet
a birálaton addig áteshetnék
– A Kisfaludy Társaság 1863. dec. 31-i ülésén „A
Shakspeare
Shakespeare, William
nek
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
Szász Károly
Szász Károly
tag
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
forditotta ’II. Richard’-ja megvizsgálásával megbizott tagok, ugymint
Egressy Gábor
Egressy Gábor
és
Arany János
Arany János
igazgató fölolvasák jelentéseiket, melyek közül az előbbié különösen a forditás szavalhatóságát, az utóbbié az eredetihez
való
Beszúrás
hűséget veszi figyelembe, amaz meglehetősen gördülőnek, ez átalában kielégitőnek mondja a forditást, egyes kifogásaikat részletesen előterjesztvén: a gyűlés,
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
a
birálók
Beszúrás
veleménye
 [!]
[sic!]
alapján, e forditást a
magyar
Beszúrás
Shakspeare-kiadásba fölvétetni, egyszersmind azonban a két birálatot, használat végett, a forditóval közöltetni határozta.” (KTjegyz) Erről a Ko is beszámolt: „birálói vélemény alapján a magyar Shakespeare-kiadásba fölvétetett”. ( Ko 1864. I. 2. sz. jan. 10. 46.)
AJ
Arany János
1864. jan. 28-án bejelentette, hogy a javasolt igazítások megtörténtek (vesd össze AJÖM XIII. 532.).
Szász Károly
Szász Károly
fordítása a sorozat XIV. kötetében jelent meg (1867) a János királlyal (fordította
AJ
Arany János
) együtt.
(A biráló urakat bátor vagyok a szójátékokra figyelmeztetni. Tudtommal egy nevezetesebbet sem ejtettem el. Legkiválóbbak a „Lankaszter – lankaszt el” (44. lap) – „hazúg – ha zúg – ha zúgra lelsz” (109. lap); „le – nem, lennem” – 20 (116. lap).  
  Talán emlitette
Béla
Szász Béla
,
n
Jegyzet
Béla
Szász Béla
Szász Béla,
Szász Károly
Szász Károly
öccse
hogy e hó 15kén kis leánykánk született; még nincs keresztelve, Margit akar lenni a neve. Emlitette tán azt is, hogy kérlek verseim kiadására,
n
Jegyzet
kérlek verseim kiadására
1863 végén megjelent
Walter Scott
Scott, Walter
Lady of the lake c. művéből egy fordítása, Brand Elisz címmel ( Ko 1863. II. 24. sz. dec. 13. 556–557.), 1864-ben sok ideig semmi.
mielőbb, propter Certum quaniam.
n
Jegyzet
propter Certum quaniam
– bizonyos ’mert’ miatt; azaz: bizonyos ok miatt (lat.)
S végre tán még azt is emlitette, hogy én úgy tudom, miszerint múltkor (tán Majusban) midön a figyelő
 [!]
[sic!]
és koszoru
 [!]
[sic!]
– számadást csináltuk volt, elfeledtük azt hogy a
Kisf Társaságtól
Szerkesztői feloldás: Kisfaludy Társaságtól
a Századok legendájáért
n
Jegyzet
A
Kisf Társaságtól
Szerkesztői feloldás: Kisfaludy Társaságtól
a Századok legendájáért
– Ez a kötet a társaság könyvilletményeinek sorában jelent meg (1862).
még jár nekem valami; kaptam 25 + 200 = 225 frt. Nem tudom, emlékezetem nem csal-e?  
  Ölelünk, vagyok  
  híved  
 
SzászK
Szerkesztői feloldás:
Szász K
Szász Károly
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
 
 
SzSzállás
Szerkesztői feloldás:
SzabadSzállás
Szabadszállás
1863 oct. 24  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 606.)