Aranysárkány fejléc kép
 
LÉVAY JÓZSEF – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Miskolc, 1863. október 26.
 
  Kedves Barátom!  
  Itt megy
Tit. Andr.
Szerkesztői feloldás: Titus Andronicus
forditása.
n
Jegyzet
Itt megy
Tit. Andr.
Szerkesztői feloldás: Titus Andronicus
forditása
– A Kisfaludy Társaság 1863. nov. 5-i ülésén jelentették ennek megérkeztét: „
Lévay József
Lévay József
tag
beküldvén
Beszúrás
Shakspeare
Shakespeare, William
 [!]
[sic!]
Titus Andronicusa’ forditását: birálatra
Bérczy Károly
Bérczy Károly
és
Greguss Ágost
Greguss Ágost
tagoknak adatik ki.” (KTJegyz) A Shakespeare-kiadás 4. kötetében, 1865-ben jelent meg. (Vesd össze az 1645. levél jegyzetével.)
Nem oly csínnal van irva, azaz leirva mint szerettem volna: de tanulófiúkra biztam s nem akartam ujra iratni, hogy már tovább ne várakoztassalak. A mi javitást benne jónak látnál, megtehetnéd. Kérlek nézd át s szerezz uj alkalmat nekem – a köszönet
r
Beszúrás
e. – Küldöm vele az eredetit is és a Két veronait,
n
Jegyzet
Két veronait
– Ezt a darabot végül
Arany László
Arany László
fordította le (vesd össze Bayer 1909. II. 277.); 1865-ben jelent meg a sorozat V. kötetében,
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
Lear királyával együtt. Az „eredeti” itt alighanem a megfelelő Delius-füzet
melyet valaha nekem
Tomori
Tomori (Theodorovits) Anasztáz
küldött le
Pest
Budapest
röl, de én nem adtám
 [!]
[sic!]
reá fejemet. – Szeretném, ha észrevételeidet tudatnád velem.
n
Jegyzet
Szeretném, ha észrevételeidet tudatnád velem
AJ
Arany János
a Kisfaludy Társaság ez év nov. 5-i ülésén számolt be a mű érkezéséről; bírálatra
Bérczy Károly
Bérczy Károly
nak és
Greguss Ágost
Greguss Ágost
nak adták át.
 
  A
Kisf. társ.
Szerkesztői feloldás: Kisfaludy társaság
borsodi pártolóira nézve
[törölt]
« l »
e
Beszúrás
Fraenk l
Fraenkel (Fränkl) Bernát
lel rendbe hoztam a dolgot. Most csak a pénzbeszedés van hátra; igyekszem rajta. – Egyébiránt, ha te az én levelem figyelmeztető hangját dorgáló vénájunak találtad, én meg a tiedét nagyon is bassus hangu viszonzásnak
n
Jegyzet
a tiedét nagyon is bassus hangu viszonzásnak
– utalás az 1863. okt. 6-i és 10-i levélváltásukra (1720. és 1723.)
egy kezelési baj végzésére nyilvanitott
 [!]
[sic!]
ajánlatra. –  
  A kéziratot
n
Jegyzet
A kéziratot
[szerkesztői feloldás]
viszi
AJ
Arany János
a Nyilt levelezésben szól erről: „Miskolcz. L. I.
 [!]
[sic!]
Várjuk erősen azt a tisztázatot. Hetek óta sóvárgunk érte. Egyebet is várunk, de azt mindenek előtt. (Épen most kaptuk.
Sz.
Szerkesztői feloldás: Szerkesztő
)” ( Ko 1863. II. 18. sz. nov. 1. 432.; AJÖM XII. 234., 562.)
Béres János
n
Jegyzet
Béres János
– ismeretlen személy
jogász ifju barátom s egykori tanitványom viszi. –  
 
Miska
Tompa Mihály
, nejével itt járt a mult napokban. Jól vannak. – Legközelebb többet és részletesen irok! Ölel  
  szerető barátod  
 
LJózsi
Szerkesztői feloldás:
L Józsi
Lévay József
 
 
Miskolc
Miskolc
z, oct. 26. 8͞63
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 600.) Válasz
AJ
Arany János
1863. okt. 10-i levelére (1723.)