Aranysárkány fejléc kép
 
JÓSIKA MIKLÓS – ARANY JÁNOSNAK
Br
Brüsszel
: Oct: 27 – 1863  
  Tisztelt szerkesztö ur!  
  A Koszoruban olvasom,
n
Jegyzet
A Koszoruban olvasom
– a Nyílt levelezésben olvasható – „Brüsszel. Óhajtanánk mutatványul önállóbb részt közleni, ha még lehet, s legott szives készségel teljesítnők kötelességünket. A küldött szakasz igen művészi lélekrajz, de összefüggéséből kiszakítva nem elégitné ki a vegyes közönséget. Bocsánat, hogy ezt ily későn tudatjuk, de soká haboztunk e lépés iránt, félve a balúl értéstől.” ( Ko 1863. II. 16. sz. okt. 18. 384.; AJÖM XII. 233. 561.)
hogy a Végváriak czimü regényemböl kűldött mutatvány nem adható.  
  Soha se törje ön
t.
Szerkesztői feloldás: tisztelt
szerkesztö ezen fejét: többször is jártam már én igy, és igen természetesnek találom – hogy a szerkesztő tudja legjobban mi illik lapjába és mit adhat. Tehát se baj!  
  Most küldök – egy jó szerencsére – ujra egy czikket – de más – épen most lenyomott de még meg nem jelent regényemből – mellynek czíme: A szegény ember dolga csupa komédia . IV-kötet.
Hartleben
Hartleben Konrád Adolf
[szerkesztői feloldás]
.
 
  A mutatvány az Iő kötet 34–74 lapja.
n
Jegyzet
A mutatvány az Iő kötet 34–74 lapja
– A Prikulics címmel hamarosan megjelent ( Ko 1863. II. 20. sz. nov. 15. 460–472.).
Ha ez is fiascot csinál
n
Jegyzet
fiascot csinál
– sikertelenül lép fel (ol.)
akkor keresek mást valamit. A Végváriak nak sem kézirata sem mutatványívei
nemlevén
Szerkesztői feloldás: nem levén
kezeim közt és a regény habár kész – de nem hirdetve – ebből nem kűldhetek.  
  szives tisztelettel  
 
Jósika
Jósika Miklós
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
 
  A mutatvány a levéllel együtt indul – keresz
 [!]
[sic!]
kötésben.  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 598.) Kéziratos másolat: MTAK Kt Ms 3/5. 23–24.