Aranysárkány fejléc kép
 
NAGY PÉTER – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Kolozsvár, 1863. október 28.
 
  Nagyon tisztelt Jó Uram!  
  Küldök két tárcza-czikket és egy novellát,
n
Jegyzet
Küldök két tárcza–czikket és egy novellát
– A novellának nevezett „utazási töredék”, amelyet
Nagy Péter
Nagy Péter
angolból fordított, 1864 elején jelent meg, Az óhitű szakácsné címen ( Ko 1864. I. 1. sz. jan. 3. 15–17.); az egyik tárca a Homburg című, amely a homburgi kaszinót ismerteti. ( Ko 1864. I. 6. sz. febr. 7. 137–139.)
használja belátása szerint. – Még julius havában küldöttem volt
n
Jegyzet
Még julius havában küldöttem volt
– Ez a levél elveszett (1691.).
egy Falsen János czimü dán novellát
n
Jegyzet
egy Falsen János czimü dán novellát
Nagy Péter
Nagy Péter
t a Ko 1863. nov. 1-ji számának szerkesztői üzenete nyugtathatta meg (amely e levél érkezésekor született): „Kolozsvár. -r. Még egy
[szerkesztői feloldás]
a dán novella
hátra van: de azért csak kérjük a továbbit. Mi sem fogunk megfeledkezni. (Épen most veszszük az uj küldeményt).” ( Ko 1863. II. 18. sz. nov. 1. 432.).
Goldschmidt
Goldschmidt, Meir Aron
novellája a következő évben jelent meg ( Ko 1864. I. 4–5. sz.; jan. 24. 85–88., jan. 31. 108–112.).
avval a szives kéréssel, hogy ha használni nem találná, ne sajnálja azt a fáradságot s küldje viszsza az én költségemen, mert nállam más példányban nincs leirva; most ezt a kérésemet vagyok bátor újitani, nagyon természetesen mindig avval a feltétellel: ha
ön
Beszúrás
nem kivánja használni; még pedig – hogy ismét kérjek – erre vonatkozólag egy pár szóval értesitsen engem a
s
Beszúrás
zerkesztői levelezésben;
n
Jegyzet
értesitsen engem a szerkesztői levelezésben
– Ez egy héttel később meg is történt: „
K–vár
Kolozsvár
. Az uj küldemény megérkezett, használni fogjuk. A czikkecskéknek is nagyon lelünk helyet. A dán beszélyt is örömest megtartanók, ha kegyed máshová tett igéretét máskép leróhatná, de ha nem, ugy viszszaküldhetjük. Alkalmilag izenjen még e tárgyban.” ( Ko 1863. II. 19. sz. nov. 8. 456.)
a
Beszúrás
dolog valósága csak az, hogy
Szathmári Károly
Szathmáry Károly, P.
nak igértem valamit az ő segély Albuma számára,
n
Jegyzet
Szathmári Károly
Szathmáry Károly, P.
nak igértem valamit az ő segély Albuma számára
– A megbízható könyvészetnek számító Ko-beli Új könyvek rovat alapján 1864 folyamán nem jelent meg segélyalbum
P. Szathmáry
Szathmáry Károly, P.
szerkesztésében. Hasonlóan tanácstalan az AJÖM XII. , amely egy AJ-féle szerkesztői üzenet kapcsán próbált, sikertelenül, albumot találni
P. Szathmáry
Szathmáry Károly, P.
szerkesztésében ( AJÖM XII. 564.).
s ha Ön nek
 [!]
[sic!]
nincs szüksége a nevezett novellára, neki küldeném. Én mindig feljebb becsülök egy jó forditást tíz rosz eredetinél.  
  Megbocsát nekem, ha szabadságot veszek magamnak és önt egy kis Angol
 [!]
[sic!]
versre figyelmeztetem, mely a
h
Beszúrás
Corn ill Magazine
n
Jegyzet
Cornhill Magazine
– A
George Murray Smith
Smith, George Murray
által alapított, London egyik utcájáról elnevezett viktoriánus irodalmi lap több mint száz évig működött (1860–1975). Az első években rendkívül népszerű lap szerkesztője
Thackeray
Thackeray, William Makep
volt, és
Dickens
Dickens, Charles
All the Year Round című lapjának próbált konkurense lenni.
Nagy Péter
Nagy Péter
rosszul emlékezett,
Dora Greenwell
Greenwell, Dora
verse, a Home, a szeptemberi számban jelent meg (357.).
Augustusi füzetében jelent meg; nézetem szerint megérdemlené, hogy az önéhez hasonló mü
Beszúrás
szi kezek áttegyék nyelvünkre, a vers igy hangzik: Home.
n
Jegyzet
Home
 
 
  Otthon
  Két madár egy fészekben;
  Két szív egy kebelben;
  Két lélek az imádság és szerelem
  Szoros szövetségében,
  Összeforrva igenért, áldásért.
 
 
  Egy fül, mi hallásra vár
  Egy kéz a kilincsen jár;
  Egy lépés, mely győzni segíti az édest;
  Egy világ aggodalom mentes,
  Egy világ kirekesztve a harcot,
  Egy világ benntartva a csókot.
 
 
By
Dora Greenwell
Greenwell, Dora
.
n
Jegyzet
Dora Greenwell
Greenwell, Dora
– (1821–1882): angol költőnő, aki a költészet mellett társadalmi kérdésekben is hallatta hangját, elsősorban a női emancipáció terén (iskolázottság, szavazati jog kiterjesztése). Két kötete: Poems (1848), Stories That Might Be True With Other Poems (1850). Ez utóbbiban jelent meg a Home
[szerkesztői feloldás]
Otthon
című verse, ami azonban nem jelent meg a Ko hasábjain.
 
 
  Two birds within one nest;
  Two hearts within one breast;
  Two souls within one fair
  Firm league of love and prayer,
  Together bound for aye, together blest.
 
 
  An ear that waits to catch
  A hand upon the latch;
  A step that hastens its sweet rest to win;
  A world of care without,
  A wo
[törölt]
« l »
r
Beszúrás
ld of strife shut out,
  A world of love shut in.
 
 
 
  Részemről ezt a kis versecskét még egy
Göthe
Goethe, Johann Wolfgang von
 [!]
[sic!]
tollához is méltónak tartom, azonban ez csak az én nézetem; Ön nekem nem veendi roszneven
 [!]
[sic!]
egyszerü figyelmeztetésemet, a ki vagyok  
  A nagyon tisztelt
t.
Szerkesztői feloldás: tekintetes
Urnak  
  őszinte tisztelője  
 
NagyPéter
Szerkesztői feloldás:
Nagy Péter
Nagy Péter
 
 
Kolozsv
Kolozsvár
. Oktober 28 1863  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 602. Okt. 25-ére datálva).