Aranysárkány fejléc kép
 
WOHL JANKA – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Elveszett
[szerkesztői feloldás]
1863. október–november fordulóján
 
 
[szerkesztői feloldás]
Egy verset
n
Jegyzet
Egy verset
– Feltehetőleg az Egy kis madár. Meg se mondtam… című ( Ko 1864. I. 3. sz. jan. 3. 56.)
és egy románc-fordítást
n
Jegyzet
egy románc-fordítást
– A Ko-ban nem jelent meg.
küld a Koszorúba.Egy verset
 
 

Megjegyzések:

elveszett. Utalás a levélre:
AJ
Arany János
szerkesztői üzenete: „
W–hl J.…
Wohl Janka
Vettük a levelet és küldeményt. A versecskét majd meglássuk. Az idegen románcz nehezen válik be. Elég csinos gyakorlat, de csak negativ érdeme van. Szives üdvözlést addig is, mig ráérnénk válaszolni.” ( Ko 1863. II. 19. sz. nov. 8. 456.; AJÖM XII. 235., 563.)