Aranysárkány fejléc kép
 
MENTOVICH FERENC – ARANY JÁNOSNAK
MVásárhely
Szerkesztői feloldás:
MarosVásárhely
Marosvásárhely
[szerkesztői feloldás]
1863.
Nov. 8-án  
  Edes
 [!]
[sic!]
János
Arany János
om!  
  Megértettem én első figyelmeztetésedet is,
n
Jegyzet
Megértettem én első figyelmeztetésedet is
AJ
Arany János
Mentovich
Mentovich Ferenc
ot több szerkesztői üzenetével is kereste: „
M. F.
Mentovich Ferenc
nek, M. V. H. Az igéret csak szép szó. A lapokat meginditottuk, járnak, az előfizetést máig sem kaptuk. Hát a múzsa nem mond semmit?” ( Ko 1863. II. 15. sz. okt. 11. 360.; AJÖM XII. 232., 561.) – „
M. Vásárhely
Marosvásárhely
. M–ch. A multkori nyilt posta oda szólott. Nem örvendeztet semmi válasz?” ( Ko 1863. II. 18. sz. nov. 1. 432.; AJÖM XII. 234. 562.)
de midőn megérkezett épen szüreti kirándúlásra levén indulandó nem válaszolhattam aztán nem is akartam üres levelet küldeni.  
  Ide zárva utnak inditok egy – le
g
Beszúrás
alább az én izlésem szerint – felette érdekes czikket
n
Jegyzet
inditok egy
[szerkesztői feloldás]
felette érdekes czikket
A természetjelenségek befolyása az emberi szellemre (Ko 1863. II. 22–24. sz. nov. 29. 505–507., dec. 6. 529– 531., dec. 13. 553–556.)
olyan felforditás és félátdolgozásban – ha hasznát vehetnéd. Teljesen feljogositlak a veres ón használatára
é
Beszúrás
s javitásra, ha netalán afféle csuszott volna belé „Volt egyszer juhaszbojtár
 [!]
[sic!]
− stb.  
  Arra kérlek édes
János
Arany János
om irasd meg valakivel azok nevét,
n
Jegyzet
irasd meg valakivel azok nevét
AJ
Arany János
ismét a nyílt postában válaszolt: „
M. Vásárhely
Marosvásárhely
. M… Vettük a küldeményt. A kivánt név kettő, s talán e betűkről kitalálhatod: T. D. – Sz. S. – Ha ez a hieroglyph nem vezet czélhoz, akkor más uton.” ( Ko 1863. II. 20. sz. nov. 15. 480.; AJÖM XII. 306., 564.)
kik még az én ivemen a „Koszoru” félévi diját meg
Szerkesztői feloldás: nem
[szerkesztői feloldás]
a két szó felett besz. m̅
 [!]
[sic!]
kűldötték – s én forduló postával, tölük felszedvén a pénzeket – tüstént kezedbe szolgáltatom, biztositlak hogy nem veszett el.  
  A kedves kómám
 [!]
[sic!]
asszonyt feleségemmel együtt tisztelve, téged ölelve vagyok  
  szerető igaz barátod  
 
Mentovich
Mentovich Ferenc
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 602.)