Aranysárkány fejléc kép
 
P. SZATHMÁRY KÁROLY − ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Elveszett
[szerkesztői feloldás]
1863. november vége
 
 
[szerkesztői feloldás]
P. Szathmáry
Szathmáry Károly, P.
Dugonics András
Dugonics András
ról szóló tanulmányát küldi,
n
Jegyzet
Dugonics András
Dugonics András
ról szóló tanulmányát küldi
Dugonics András (Ko 1864. I. 4–5. sz. jan. 24. 73−76., jan. 31. 97–100.).
illetve a lapszerkesztéssel kapcsolatban tehet megjegyzést.
 
 

Megjegyzések:

elveszett. Utalás a levélre:
AJ
Arany János
nyílt postája: „Enyedre
P. Sz. K.
Szathmáry Károly, P.
A küldemény megérkezett. Az »egyebet« jól találta s még jobban gondolta. – A czikket épen a végre kértük, a mit emlitésbe hoz, de félünk, hogy azon czélra, a hátralevő időhöz képest hosszú ne találjon lenni. Rövidíthetünk rajta az esetben?” ( Ko 1863. II. 22. sz. nov. 29. 528.; AJÖM XII. 238. 565.)