Aranysárkány fejléc kép
 
TÓTH ENDRE – ARANY JÁNOSNAK Vatta, novemb. 28. ͞863.  
  Tisztelt barátom! vetted-é azon nehány soromat
n
Jegyzet
vetted-é azon nehány soromat
AJ
Arany János
a Nyilt levelezésben azonnal válaszolt: „Vatta. Bizony nem kaptuk a töredéket. Már csodálkoztunk is a hosszú hallgatáson. Az itt levő egyet, direct czélzása miatt, nem mertük adni. Vártuk hogy más jő, és akkor mi is elküldjük a köszönő levelet. Minden esetre ohajtjuk látni a másolatot. Az albumból aligha elkésett, mert még semmi nesze az ujnak.” ( Ko 1863. II. 23. sz. dec. 6. 552.; AJÖM XII. 239. 565.) A Részvét könyvének nem volt folytatása, ahol Tóth Endre költő beszélye megjelenhetett volna (l. az 1716. sz. levelet és az 1748. sz. levél jegyzetét ).
melyeknek kiséretében egy kis mutatványt küldtem lapod számára azon
öszinte
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: őszinte
kéréssel, hogy alkalmilag kérdeznéd meg
Gyulai
Gyulai Pál
tól ha valyon a „részvét könyve” megjelenése esetére fölveheti-e ama mutatvány egészét az álbumba: még sejteni se tudom.  
  Nem nyugtalanság miatt írok, kezeid között én mindenha nyugodt tudnék lenni, de igen rég lévén hogy elküldtem, s igért leveledet, bizonyosan elfoglaltságod miatt, sem kapván, nyilt levél
[törölt]
« e »
l
Beszúrás
el se vevén tudósitást: azt hiszem hogy küldeményem eltévedt.  
  Különben megjárom, ha
Pali
Gyulai Pál
azt találja vala írni hogy küldjem az egész költeményt, mert
az óta
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: azóta
, mint egy 3 hónapja, csaknem folytonosan feküdtem, erős gyomorbajban s igy kis beszélyem még most sincs kész.  
  A min
 [!]
[sic!]
van azt hozom. Egy parányi hézag pótlót rekesztek ide.
n
Jegyzet
Egy parányi hézag pótlót rekesztek ide
– Ez nem jelent meg a Ko-ban.
 
  Kérlek alásan légy szíves tudatni velem ama küldemény sorsát s azt is,
ha hogy
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: hahogy
elveszett: küldjem-é ismét? lesz-e rá szükség?  
  Az ég tartson meg nekünk! fogadd szeretetteljes üdvözletemet  
  tisztelő barátod  
 
T. Endre
Tóth Endre
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 667.), a lajstromban nov. 20-idatálással.