Aranysárkány fejléc kép
 
SZÉKÁCS JÓZSEF – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1863. december 6.
 
  Kedves Barátom!  
 
Győry Vilmos
Győry Vilmos
fiam uramat
n
Jegyzet
Győry Vilmos
Győry Vilmos
fiam uramat
Győry Vilmos
Győry Vilmos
orosházi ev. lelkész 1863. szept. 8-án vette feleségül
Székács József
Székács József
Etelka
Székács Etelka
lányát.
épen a napokban kivántam összeszidni, hogy a mézes hetek sokáig tartanak nála, s irodalmi tevékenységének semmi jelét nem adja. A Koszoru 23
[szerkesztői feloldás]
.
számában
Vilmos
Csapó Vilmos
név alatt olvastam egy elbeszélést tőle, szeretném tudni töle való-e az,
n
Jegyzet
töle való-e az
Vilmos
Csapó Vilmos
szignóval Csapó Vilmos jelentette meg munkáit, ezúttal az Egy család novellája c. szöveget ( Ko 1863. II. 23. dec. 6. 532– 540.). Vesd össze az 1876. sz. levél jegyzetével.
nehogy ha megpirongatom azzal rázza-le magárol vádamat, hogy ime ez is meg
ez
Beszúrás
is tölem van.  
  Szíves válaszá
[törölt]
« t »
é
Beszúrás
rt könyörgök  
 
Pest
Budapest
en 1863 dec. 6kán  
 
Székács
Székács József
 
 

Megjegyzések:

A 4. lapon feltört piros pecsét darabjai.
Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 608.)
Székács József
Székács József
(1809–1876): 1836-tól az Akadémia levelező tagja, 1838-tól a Kisfaludy Társaság tagja; ev. lelkész, majd 1860-tól püspök. Gyakori tagja a Kisfaludy Társaság műbírálói bizottságainak.