Aranysárkány fejléc kép
 
TÓTH ENDRE – ARANY JÁNOSNAK Vatta, decemb. 10. ͞863.  
  Tisztelt barátom! talán meg is írtam
n
Jegyzet
talán meg is írtam
1863. nov. 28-i levelében (1739.)
[törölt]
« hogy »
hogy hosszas hallgatásom oka nem annyira a válaszvárás volt, mint majd nem
 [!]
[sic!]
3 havi betegségem; mint mondják, erős májbaj. A legros
[törölt]
« s »
z
Beszúrás
abbkor, mert szegénységem annyira igénybe veszi teszi lelki fáradtságomat, hogy épen nincs időm a betegségre! Különös isteni gondviselés kell ahoz, hogyb ezt a rosz esztendőt kiláboljam valamikor.  
  Nem tudom miként sikka
d
Beszúrás
hatott el a postán
n
Jegyzet
miként sikkadhatott el a postán
– Utalás 1863. szept. elején írt, elveszett levelére (1716.).
multkori mutatványom s bár inkáb
 [!]
[sic!]
szeretném most is azon töredéket küldeni, de egy öreg barátom kezénél lévén, most elő nem keríthetem.  
  Nem akarok visszaélni azon szivességgel hogy mutatványt is felveszesz lapodba, azért csak e nehány
s
Beszúrás
trophát küldöm.
n
Jegyzet
csak e nehány strophát küldöm
A férj c. költői beszélyéből ( Ko 1863. II. 26. sz. dec. 27. 605–607.)
Kérlek alásan, figyeld meg a hibákat…. egyetlen jobb szó is gyönyörüséget ád lelkemnek az igazitásban.  
  Szalmaözvegykedem; szegény nőm oda van Szabolcsban, nővérénél ügybajában, s igy e „két vagy három boldogtan”
n
Jegyzet
„két vagy három boldogtan”
 [!]
[sic!]
– „Emlékül inséget hagyok s e / Két vagy három boldogtalant!” (
AJ
Arany János
: Évek, ti még jövendő évek…, 47–48. sor)
 [!]
[sic!]
gyermek ha benn vagyok, alig enged írnom. Uj évre, remélem, majd küldhetek valami önállót is.  
  Addig is pedig, a küszöb előtt álló ünnepekre s egyuttal neved napjára, fogadd el a többi jó kivánók között az én meleg üdvözletemet is! Lelkemmel én is azok között leszek kik ez alkalommal szivök szerint megkeresnek téged  
  tisztelő s szerető barátod  
 
T. Endre
Tóth Endre
 
  U.I. ha oda megy
Pali
Gyulai Pál
: e kis levelkét,
 [!]
[sic!]
kérlek, add át neki!
n
Jegyzet
ha oda megy
Pali
Gyulai Pál
: e kis levelkét,
 [!]
[sic!]
kérlek, add át neki!
AJ
Arany János
a Nyilt levelezésben válaszolt: „
Vata
Vatta
. Megjött
[szerkesztői feloldás]
Gyulai Pál
Gyulai Pál
. A levélkét is átadtuk.” ( Ko 1863. II. 25. sz. dec. 20. 600.), de a GyPLev nem ismeri.
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 667.)