Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ABONYI LAJOSNAK
Pest
Budapest
, dec. 27. 1863  
  Kedves uramöcsém!  
  Mind vártam, hogy e félév folytán vagy a jövő év kezdetére meglep még egy novellával,
n
Jegyzet
vártam, hogy
[szerkesztői feloldás]
meglep még egy novellával
– Nyár végén jelent meg
Abonyi
Abonyi Lajos
utolsó munkája (a Halál Panni; l. az 1711. sz. levél jegyzetét)
de miután semmi hire, azt kell hinnem hogy Kegyed is azokhoz esküdött,
n
Jegyzet
azt kell hinnem hogy Kegyed is azokhoz esküdött
– Utalás a Ko gyakori polémiáira, hol a CsalKörrel, hol a Nőv-gal vagy a MS-val.
kik a Koszorúban nem tudom miféle cliquet látnak más tehetségek elnyomására. Szegény Koszorú, még csak nem is védí magát a megtamadások
 [!]
[sic!]
ellen, s mégis ő a bünbak, a legnagyobb irodalmi botrány, melyet mindenfelől ostromolni kell.  
  Ha ön a Koszorúban nem ily rettenetes összeesküvést s szerkesztőjében nem a legnagyobb ármányszörnyeteget látja: kérem ne vonja meg közreműködését; s igen jól esnék, ha már január elején kaphatnék egy novellát
n
Jegyzet
ha már január elején kaphatnék egy novellát
1864 elején megérkezett
Abonyi
Abonyi Lajos
elbeszélése: Az Úr keze. Szerkesztői üzenet fogadta: „
A. L.
Abonyi Lajos
Abony. Tehát várunk vele.” ( Ko 1864. I. 9. sz. febr. 28. 216.) és hamarosan meg is jelent ( Ko 1864. I. 11–13. sz. márc. 13. 245–250., márc. 20. 272–277., márc. 27. 293–300.).
– akár hosszú akár rövid lenne – mert a kik biztattak még egyre késnek, vagy nyúlfarknyi dolgozattal ráztak le a nyakukról.  
  Becses válaszát igen vagy nem esetében egyaránt kérve, szives üdvözléssel maradok  
  tisztelője  
 
AranyJ
Szerkesztői feloldás:
Arany J
Arany János