Aranysárkány fejléc kép
 
MENTOVICH FERENC – ARANY JÁNOSNAK
MVásárhely
Szerkesztői feloldás:
MarosVásárhely
Marosvásárhely
Dec. 30-án 1863.  
  Édes
János
Arany János
om!  
  Ezennel utnak inditok két előfizetést a „Koszorúra” – a többit
Szabó Samú
Szabó Sámuel
elfogta előlem. E két elöfizető czime következő:  
  1) „T. cz. Lázár Ádám ügyvéd urnak Marosvásárhelytt”  
  2) „T cz. Jakab János urnak Marosvásarhelytt”
 [!]
[sic!]
 
  Ezek félévi előfizetési dijában idezárok 12 ft̄.  
  A restantiákból felhajtottam Szilvási Sándortól 6 ftot.
n
Jegyzet
Lázár Ádám, Jakab János, Szilvási Sándor
Lázár Ádám (l. az 1660. sz. levél jegyzeténél), Jakab János: marosvásárhelyi ügyvéd; Szilvási Sándor: ismeretlen személy
 
  összesen 18 ft.  
  A még hátralevő restantiát
n
Jegyzet
A még hátralevő restantiát
– vesd össze az 1735. sz. levél jegyzetével
– a napokban okvetlen találkozván az illetővel – minden bizonynyal elküldöm, még vagy egy előfizetéssel megtoldva.
n
Jegyzet
minden bizonynyal elküldöm, még vagy egy előfizetéssel megtoldva
AJ
Arany János
a Nyilt levelezésben válaszolt: „
M. Vásárhely
Marosvásárhely
M. F. Szives üdvözlés viszont. A mult félévi hátralékot betudhatjuk és quittek lehetünk.” ( Ko 1864. I. 2. sz. jan. 10. 48.; AJÖM XII. 241., 567.)
 
  Alkalmat veszek édes
János
Arany János
om szerencséltetni a mindjárt beállandó újévet. Aldjon
 [!]
[sic!]
meg téged a kedves komám asszonyt egészséggel, vidám kedélylyel, gyermekeidet szerencsével; szellemi szülöttödet a „Koszorút” áldja meg az anyag.
n
Jegyzet
a „Koszorút” áldja meg az anyag
– vesd össze 1572.
 
  Mi mindnyájan jol vagyunk – ölelünk, üdvözlünk. Ujságul csak azt irhatom, hogy közelebbről nálunk csoda történt: a Koszorú 27-iki száma az nap nemcsak
[törölt]
« p »
en,a de itt minálunk is megjelent, mi egy casinoi tag részéről a következő megjegyzésre adott alkalmat: „látszik hogy nálunk is felállott a telegráf” –  
  Isten áldjon  
  szerető igaz barátod  
 
Mentovich
Mentovich Ferenc
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 601.).