Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – WOHL JANKÁNAK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1864. január 2.
 
  Édes kis
Janká
Wohl Janka
m!  
  Mikor
Stephanie
Wohl Stefánia
a szép sipkát elhozta, rettentő vérmes reménynyel mondám neki: »no holnap irok
Janká
Wohl Janka
nak.« De a holnapból, ha nem is egy hónap, egy hét mégis lett; mert most van nekünk szerkesztőknek az aratás, mely bizony rám nézve nem igen akar jobban ütni ki, mint a mezei aratás közelebb az alföldön. Mindazáltal talán megélünk valahogy – addig meg bizonynyal, míg meg nem halunk.  
  Bár szives megemlékezése »a dörmögő öreg úr« nevenapjáról, mint mindig, most is melegen érintett – és szinte jól esik, hogy van még egy nőiró, ki nem csatlakozott az irónőkhöz s egy fiatal iró, ki még nem tekinti halálos ellenét a maga vén bácsija ármányos személyében: – bár, mondom: a sipka szép is, jó is, kedves is: mindazáltal ezúttal sajnáltam, hogy el nem maradt, hogy költségbe verte miattam magát és fárasztotta szép fehér kezecskéit; mert karácsonykor már kaptam volt egyet,
Bezerédjné
Bezerédj Istvánné
n
Jegyzet
Bezerédjné
Bezerédj Istvánné
Bezerédj Istvánné (1807–1888) pesti lakos, akinek vasárnapi ebédjeire
AJ
Arany János
is gyakran meghívást kapott. Vesd össze AJÖM XVII. 828., 941.
őnga
Szerkesztői feloldás: őnagysága
munkáját, s igy új sapka tekintetében várhattam volna még egy pár esztendeig. Hanem hisz elteszem az egyiket, annyi a sapkám, hogy elég lesz az már nekem, mig élek.  
 
Stephanie
Wohl Stefánia
akkor a délutánt nálunk töltötte; különben keveset látjuk, oly messze van tőlünk; a »néni« bizony fájós lábával, meg a rossz idők miatt keveset járhat ki,
Stephanie
Wohl Stefánia
sem jöhet, mert a mint ugyancsak tőle sajnálattal értesűltünk, kedves anyjok folyvást gyengélkedik. Hanem azért a jó indulat meg van; szalmatűz az, a mit mindig élesztgetni kell: a bükkfa parázs hamu alatt is soká tart.  
  Képzelem, mily nagy tüzeket kell most rakni odafönn a felföldön, mikor tegnap itt is hét fok volt a hideg,
n
Jegyzet
hét fok volt a hideg
– 7° Fahrenheit = 14° Celsius
ma is elég kemény. De nem baj, ha nyájas szivek környezik az embert jó meleg kályha mellett. Örömmel értem leveléből és
Stephanie
Wohl Stefánia
től is, hogy, leszámitva távollétét szüleitől, meg van elégedve s óhajtom, hogy a beállott új évben és mindenkor környezze öröm és boldogság az én jó kis
Janká
Wohl Janka
mat.  
 
Pest
Budapest
, jan. 2. 1864.  
  Szerető bácsija  
 
ARANY
Arany János
.  
  Hát még az utóirás! A »néni« csókolja, de ő átalában nem igen irhat levelet szemei fájdalma miatt, s igy ne vegye tőle rosz néven, hogy nem ir.
Juliska
Arany Juliska
irhatna, roszúl teszi ha nem cselekszi, de az meg annyira el van foglalva a boldogságon kivűl, új gazdasszonyi teendőivel, hogy nekünk sem ir annyiszor, mint óhajtanánk, s minden levele csupa gazdasszonysággal van tele. Adieu.  
 
A.
Szerkesztői feloldás:
Arany
Arany János
 
 

Megjegyzések:

elveszett