Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – TÓTH LŐRINCNEK
Pest
Budapest
, jan. 13. 1864.  
  Tisztelt Barátom!  
  Én a Koszorú jelen félévi példányát tiszteletpéldány képen rendeltem meg számodra, így akarván – miután a multévben előfizettél s nem lehetett – szives közremunkálásodat a lap számára némikép meghálálni.
n
Jegyzet
szives közremunkálásodat a lap számára némikép meghálálni
Tóth Lőrinc
Tóth Lőrinc
Rule Britannia c. beszámolója 1862-es angliai útjáról ( Ko 1863. I. 4., 6., 12. sz.; 1864. jan. 25. 85–87., febr. 8. 132–135., márc. 22. 277–280.)
 
  A Koszorú mostani budgetje oly silány, hogy nem tudom mikép birom ki a jelen félév terhét is: mindazáltal ez nem ok arra, hogy a régibb folyam tartozását mig birom, ki ne fizessem, és így, a tisztelet példányon kivűl, még küldök részedre 30 ftot a multakért; ellenben a Kisfaludy társaság új folyamára – mely amazzal nem vegyithető össze, a 4 ftot elfogadom.  
  Szives tisztelettel és köszönettel maradva  
  öszínte
 [!]
[sic!]
tisztelőd  
 
AranyJ
Szerkesztői feloldás:
Arany J
Arany János