Aranysárkány fejléc kép
 
SZILÁGYI SÁNDOR – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Elveszett
[szerkesztői feloldás]
1864. február
 
 
[szerkesztői feloldás]
Szilágyi
Szilágyi Sándor
egy csomagot küld a Caelius és kedvese című fordítással
n
Jegyzet
a Caelius és kedvese című fordítással
– Ez a nyár folyamán jelent meg ( Ko 1864. I. 23. sz. jún. 12. 543–547.);
AJ
Arany János
addig több szerkesztői üzenetében is foglalkozik vele: „A czikkben egy kis módosítás kell: mi a gyöngédebb füleket sértené ki kell hagyni.” ( Ko 1864. I. 12. sz. márc. 20. 288.; AJÖM XII. 248.); „Rám kellemetlenül? Ki mondta azt? Ott van az ok, a mult heti nyiltlevélben” ( Ko 1864. I. 13. sz. márc. 27. 312.; AJÖM XII. 248.). Ezek esetleg újabb (elveszett) levelekre utalhatnak, amelyek bizonytalansága azonban megakadályozza önálló tételként való szerepeltetésüket, hiszen a kapcsolat gyakran ismerősök közvetítésével folyhatott.
Gaston Boissier
Boissier, Gaston Marie Louis Antoine
a Revue des deux Mondes-ban megjelent, római tárgyú munkájából. A nagykőrösi önképzőköri társulat Koszorú-példányait is szeretné rendezni.
 
 

Megjegyzések:

elveszett. – Utalás a levélre:
AJ
Arany János
nyilt levele: „
Sz. S.
Szilágyi Sándor
N. K.-s. Vettük a csomagot. A mutatványra nézve meg van kötve a kezem; talán majd később. Rendben van-e a lapküldés? A hiba oly nemű volt, hogy az »
Ö. K.
Szerkesztői feloldás: Önképző Köri
társulatnak« két példány kellett, hogy járjon, mert annyi küldetett innen.” ( Ko 1864. I. 7. sz. febr. 14. 168.; AJÖM XII. 245., 569.)