Aranysárkány fejléc kép
 
JÓSIKÁNÉ PODMANICZKY JÚLIA – ARANY JÁNOSNAK
Brüszel
Brüsszel
, Feb. 8 kán 1864. 25, Rue de la Cómmune
 
  Tisztelt szerkesztő ur!  
  Ide mellékelve bátor vagyok önnek ismét egy novellát küldeni,
n
Jegyzet
bátor vagyok önnek ismét egy novellát küldeni
AJ
Arany János
a Nyilt levelezésben válaszolt : „Brüsszel. A küldeményt köszönettel vettük.” ( Ko 1864. I. 9. sz. febr. 28. 216.) A küldött novella valószínűleg a Signora Rozetti (Ko 1864. I. 15–18. sz.; 1864. ápr. 10. 341–347., ápr. 17. 365–371., ápr. 24. 390–396., máj. 1. 414–420.).
azon kéréssel hogy ha talán hasznát nem vehetne becses lapja számára, legyen szives a kéziratot nekem viszaküldeni, mivel másolatban nem birom azt.  
  Férjem a legszivesebben
üdvö
Beszúrás
zöli; én pedig tisztelettel vagyok  
 
Jósika Miklosné
Jósika Miklósné Podmaniczky Júlia
 [!]
[sic!]
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 598.)