Aranysárkány fejléc kép
 
SZEMERE MIKLÓS – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
1864.
Tán 27 Febr. anyit tudok hogy szombaton.
n
Jegyzet
Tán 27 Febr. anyit tudok hogy szombaton
1864-ben febr. 27-e valóban szombatra esett.
AJ
Arany János
a Nyilt levelezésben válaszolt: „Lasztóczra
Sz. M.
Szemere Miklós
Vettük a levelet és a küldeményt nagy köszönettel. A kérdezett tárgyra nézve most röviden annyit: hogy csak rajta! jobb későn mint soha. Mások is vannak ugy vele.” ( Ko 1864. I. I. 10. sz. márc. 7. 240.; AJÖM XII. 246., 571.)
 
  Kedves
Jancsi
Arany János
m!  
  Ugyancsak sokára váltom be adott szavamat. – Két verse
 [!]
[sic!]
kűldök,
n
Jegyzet
Két verse
 [!]
[sic!]
kűldök
– Az egyik a Szüreten. (1861.) lehetett ( Ko 1864. I. 13. sz. márc. 27. 292–293.), a másik talán a Túl a síron (Ko 1864. I. 21. sz. máj. 22. 484.) c. vers.
AJ
Arany János
nyílt postájában jelzi érkezésüket: „Vettük a levelet és a küldeményt nagy köszönettel.” ( Ko 1864. I. 10. sz. márc. 6. 240.) –
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
erről írta
Lévay
Lévay József
hoz szóló (áprilisi, datálatlan) levelében: „S ezt a
[szerkesztői feloldás]
a levél korábbi részében
Kazinczy
Kazinczy Gábor
által bírálta levél korábbi részében
verset ’köszönte meg’ nyiltpostájában,
 [!]
[sic!]
Arany
Arany János
, sőt örvendett neki, s a S. Sáros Pataki Füzetek után! Saját nép a poéta; mint az örmény, egyik percben véresen marakodik a másikban agyon nyalja egymást. Én úgy érzem, hogy némely emlékezet eltemethetetlen rém volna reám nézve; kísértene, nem hagyna nyugodni.” ( Gulyás 1931. 468.)
mind kettő összevíssza corrigálva. Nem is kisértem meg tisztán le írni újra, előre tudva hogy ismét illy sok ákombákommal lenne telve. Ez az én átkom! A’
kőltészetet
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: költészetet
szeretem, ha bezzeg vólna ki, mit tollam szivarfüst között összehabar, jó rendbe szedni, kidolgozni! Rossz apa vagyok, csak meg teremteni szeretem gyermekeimet, de kellő zubbonyba is őltöztetni, ez reám nezve
 [!]
[sic!]
nagy kín. Röst szabó vagyok, azért jelénk
 [!]
[sic!]
meg gyermekeim nagyobb része, kivált némelly víg, tréfás Kamasz, rongyos őltönyben. Vén és röst férj vagyok, múzsaasszonykám elégületlen velem. Mint irigyellek én benneteket könnyü, türelmes verselőket: tégedet,
Petöfi
Petőfi Sándor
t,
Szász
Szász Károly
t,
Vahott Sándor
Vachott Sándor
t
n
Jegyzet
Vahott Sándor
Vachott Sándor
Vachott Sándor
Vachott Sándor
(1818–1861): 1842-től a Kisfaludy Társaság, 1843-tól az Akadémia levelező tagja. A szabadságharc után több hónapi fogsággal sújtották, elméje elborult a börtönben.
s Toth Kalmant!
Beszúrás
 [!]
[sic!]
– Biz isten a’ vénség az oka! mert fiatalkoromban (csak úgy, barátim fölkérése következtében) holmi tréfás bohóságokat igen könnyen írtam, s mértékre, s változó versnemben. Egy
polit.
Szerkesztői feloldás: politicai
pasquíllomat,
n
Jegyzet
polit.
Szerkesztői feloldás: politicai
pasquíllomat
– Ez a gúnyvers vagy -irat nem jelent meg.
melyet egy éj alat
 [!]
[sic!]
írtam – pedig hosszú portéka – vagy
[szerkesztői feloldás]
[bizonytalan olvasat]
egyszer elkűldöm neked, – s egy más prózát, mely alig egy órámba kerűlt. Még a’ nyelvet sem bírom már jól, alig – olykor nemc is – jutnak eszembe a’ kellő kifejezések.  
  Te koszorúkat koszorukra aratsz. Én, „nec saevam Budae mortem” sat. – Conamur tenues grandia,
n
Jegyzet
„nec saevam Budae mortem” sat. – Conamur tenues grandia
Horatius
Horatius, Quintus Flaccus
: Ódák I. 6. után. „nec saevam Pelopis domum / conamur, tenues grandia”, azaz: „nem zengjük,
[szerkesztői feloldás]
sem a kétszínű Odysseus bolyongását
vagy a zord Pelops- / házat: sok minekünk.” (Várady Szabolcs ford.) – „saevam Budae mortem”: ’Buda kegyetlen halálát’.
– a’ non-t elöl kifeledtem. Csak én, nem
Horatius
Horatius, Quintus Flaccus
is. Me domus Albuneae resonantis (kétéve
 [!]
[sic!]
is van hogy erdökben nem jartám
 [!]
[sic!]
), et praeceps Anio (a’ röst Ronyva vize:), ac Tiburni lucus
n
Jegyzet
Me domus Albuneae resonantis (kétéve is van hogy erdökben nem jartám
 [!]
[sic!]
), et praeceps Anio (a’ röst Ronyva vize:), ac Tiburni lucus
– Utalás
Horatius
Horatius, Quintus Flaccus
Ódák I. 7. versére: „quam domus Albuneae resonantis / et praeceps Anio ac Tiburni lucus”, azaz: „
[szerkesztői feloldás]
Engem nem ragad el sem az edzett / Spárta, se Larissában a dús rét annyira,
mint szép / visszhangzó laka Albuneának / s a rohanó Anio és Tibur berke” (
Devecseri Gábor
Devecseri Gábor
ford.).
(egy par
 [!]
[sic!]
festett fa, szobám képein) vonzanak. S félek „az erős hadak ístenétől”.
n
Jegyzet
S félek „az erős hadak ístenétől”
– „Múzsám mosolygóbb tájakon andalog, / A csendes erdő boltjaiban szeret / Víg lantja zengni, s rettegéssel / Néz az erős hadak istenére” (Berzsenyi Dániel: Melisszához).
 
  Hanem „molli, Plance, mero!
[szerkesztői feloldás]
n
Jegyzet „molli, Plance, mero!
[szerkesztői feloldás]
Horatius
Horatius, Quintus Flaccus
: Ódák I. 7.: „sic tu sapiens finire memento / tristitiam vitaeque labores / molli, Plance, mero”, azaz: „ne felejts te se bölcsen véget vetni az élet / fáradságainak s borujának, / Plancusom, édes borral” (
Devecseri Gábor
Devecseri Gábor
ford.).
– Bort iszom búmban. T.i. azt fogod hinni már kész székfoglaló beszédem;
n
Jegyzet
azt fogod hinni már kész székfoglaló beszédem
AJ
Arany János
többször is biztatta barátját a székfoglaló elkészítésére, kevés eredménnyel, míg 1866-ban hivatalos levelet küldött többeknek, így
Szemeré
Szemere Miklós
nek is, amely az akadémiai tagság elvesztését helyezte kilátásba ( AJÖM XIV. 178. 172.). Válaszul
Szemere
Szemere Miklós
1866. nov. 1-ji,
AJ
Arany János
-nak írt magánlevelében ( MTAK Kt K 513/630. sz) lemondott az akadémiai tagságról, ezt azonban nem fogadták el („az 1863-ban választott
Szemere Miklós
Szemere Miklós
nem foglalt széket. Midőn erre már egyszer felszó- líttatott, lemondással felelt, melyet azonban b.
Eötvös
Eötvös József
elnök nem kívánt komolyan venni.” ( AJÖM XIV. 545. 458.).
Szemere
Szemere Miklós
végül megtartotta az akadémiai tagságot.
– nem irtam én még egy betüt sem barátom, pedig a’ hataridő
 [!]
[sic!]
már lejárt. Mínap több fiatalember jő hozzám, Kérdi
 [!]
[sic!]
egyik (
Vezerle Zsiga
Vezerle Gáspár
)
n
Jegyzet
Vezerle Zsiga
Vezerle Gáspár
– ismeretlen személy; talán Vezerle Gáspár egri kanonok (1794–1870) rokona
kész e’ már szekfoglaló
 [!]
[sic!]
múnkám?
 [!]
[sic!]
– a’ millyen róst
 [!]
[sic!]
vagyok, az csak a’ végső hóban lessz kész – mondám. „Hiszen Februarus a’ vegső
 [!]
[sic!]
hó”! válaszolja, – Mi a’ Manó! lehetetlen az, – fölkeresem íjedve
 [!]
[sic!]
G.
Desseöffy
Dessewffy Emil
n
Jegyzet
G.
Desseöffy
Dessewffy Emil
– gr.
Dessewffy Emil
Dessewffy Emil
(1814–1866), az Akadémia elnöke
 [!]
[sic!]
levelét, s látom hogy csakugyan úgy van. Azt hittem a’ guta üt meg. Én Majus végére emlékeztem. Illyesmi csak az én szetszortságomon,
 [!]
[sic!]
godatlanságomon
 [!]
[sic!]
történhetik! – most már mít tegyek? vagy semmit sem írok, vagy ollyas mit, mitől elájultok. Igazán adj tanácsot! nem keső
 [!]
[sic!]
e még pár hó múlva is? mit gondolsz? Azt se tudom felolvasták e már a magokét:
Madách
Madách Imre
, s
Lévaÿ
Lévay József
? – „Jaj nekem s jaj annak (neked) a’ ki engem verset írní búmra megtanított,”
n
Jegyzet
„Jaj nekem s jaj annak (neked) a’ ki engem verset írní búmra megtanított”
Kölcsey
Kölcsey Ferenc
Panasz c. költeményének kezdete: „Jaj nekem, s jaj annak, aki engem / Verset írni megtanított”.
akarám mondani, a’ ki engem
tud. t.
Szerkesztői feloldás: tudós társasági
tagnak ajánlott! Csak az egy vígasztal, (ha csakugyan nem fognék irni, mi könnyen lehet) hogy –
Tompa Miska
Tompa Mihály
sem irt, mindeddig sem, – s nem is fog. Par nobile fratrum!
n
Jegyzet
Par nobile fratrum
– egymáshoz illő két zsivány (lat.)
– Ugyan lökjetek ki mindkettőnket abból a’ tudós teremböl, hova nem illünk. A manó látta versfírkáló frátertöl tudós értekezést kívánni! –
Brassai
Brassai Sámuel
ellen írt válaszom? Azt csak
meg írtam
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: megírtam
[szerkesztői feloldás]
Míg korábban külön írta az igekötőt igéjétől, most ez már bizonytalan, sőt az egybeírás a valószínűbb
valahogy, mert – igen meg haragudtam. Haragítsatok meg kérlek, de, nagyon, úgy tán ezzel is bóldogúlok. Vigasztalj meg
Jancsi
Arany János
kám, hogy később is megjárja még – mert kétségbe esett az én röst lelkem. En
 [!]
[sic!]
azóta az Elnök levelébe soha se tekíntettem s úgy emlekeztem,
 [!]
[sic!]
hogy majus végén neveztettem ki. Oh én szerencsétlen (nem) tudós! Milly elégtétele lesz
Brassaÿ
Brassai Sámuel
nak! s méltán.  
  n
[szerkesztői feloldás]
a
k,
 [!]
[sic!]
s
Pákh
Pákh Albert
nak is küldök holnapután verset.
n
Jegyzet
n
[szerkesztői feloldás]
a
k,
 [!]
[sic!]
s
Pákh
Pákh Albert
nak is küldök holnapután verset
– A FL-ban (amelynek
Tóth Kálmán
Tóth Kálmán
volt egyik szerkesztője) és a VU-ban (amelynek
Pákh Albert
Pákh Albert
volt szerkesztője) 1864. máj. 22-én (ugyanazon a napon) jelent meg
Szemere
Szemere Miklós
Avult csoha (1864. 116. sz. 495.) és Vajjon igy van-e vele más is? c. verse ( VU 1864. 21. sz. 194.). Bizonytalan, hogy ekkor, vagy később küldte-e el őket (
Szemere
Szemere Miklós
máj. 11-i levele az utóbbit valószínűsíti).
A vers egyre szaporodik, de tőbbnyire töredék marad.  
 
Gyulaí
Gyulai Pál
t,
Salamon
Salamon Ferenc
t igen igen üdvezöld tőllem.
 [!]
[sic!]
Kedves (nem csak neked kedves nekem is) jó feleségecskednek az én kézcsokjamat,
Laczi
Arany László
t is csókolom két füle között, – ne nőjjön már hosszabra!
 [!]
[sic!]
Téged az úr áldjon meg.  
  Miklósod.  
  ui. Hol veszi
Salamon
Salamon Ferenc
(Zrinyiröli
[szerkesztői feloldás]
[bizonytalan olvasat]
munkájában) az oroszlányt magyarhonban?
n
Jegyzet
Hol veszi
Salamon
Salamon Ferenc
(>
Zrinyiröli
[bizonytalan olvasat]
munkájában) az oroszlányt magyarhonban
Szemere
Szemere Miklós
felületesen olvasta
Salamon
Salamon Ferenc
3 részes publikációjának ( Zrínyi Miklós ifjúsága. Ko 1864. I. 8–10. sz. febr. 21.– márc. 6. ) első részét: „Azonban a férfias mulatságok közt nem a róka, medve és vadkan volt ’nagy vad’-nak nevezhető a Zrínyieknél. Az ügyesség netovábbja a szomszéd török oroszlánok elleni vállalatokban tünt ki.” (169.), hiszen a szó a törököket jelöli.
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 608.)