Aranysárkány fejléc kép
 
MEDGYES LAJOS – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Elveszett
[szerkesztői feloldás]
1864. március eleje
 
 
[szerkesztői feloldás]
Medgyes
Medgyes Lajos
hosszabb tanulmányt
n
Jegyzet
hosszabb tanulmányt
– Ez nem jelent meg a Ko-ban (vesd össze 1788., 1882.).
és költeményeket
n
Jegyzet
költeményeket
– Ezek közül a Hymnus című hamarosan megjelent ( Ko 1864. I. 14. sz. ápr. 3. 317.), ami
AJ
Arany János
nem csekély bátorságára vall.
csatol leveléhez, azonban attól tart, hogy
Arany
Arany János
nem használhatja őket, mivel „hangjok nem talál a korral, mely más fogalmakat
[szerkesztői feloldás]
,
[szerkesztői feloldás]
más érzelmeket nevelt”.
 
 

Megjegyzések:

elveszett. Utalás a levélre:
AJ
Arany János
szerkesztői üzenete: „
M. L.
Medgyes Lajos
urnak Deézs. Vettük a levelet és küldeményt. Az utóbbi, ugy látszik, könyvszerűleg indul, s ilyformában a Koszorú alig használhatja. A költemények is itt vannak, de nem azért »nem használhatók« mert »hangjok nem talál a korral, mely más fogalmakat
[szerkesztői feloldás]
,
más érzelmeket nevelt« hanem azért, mert nagyon is meghallanák ott, a hol nem kell. Szives üdvözlet!” ( Ko 1864. I. 11. sz.; 1864. márc. 13. 264.; AJÖM XII. 246–247., 571.)