Aranysárkány fejléc kép
 
CSERMELYI (DE RIVO) SÁNDOR – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Elveszett
[szerkesztői feloldás]
1864. március első fele
 
 
[szerkesztői feloldás]
A levélíró bizonytalan tartalmú – talán érzelmi kapcsolatot lezáró – búcsúról
n
Jegyzet
talán érzelmi kapcsolatot lezáró – búcsúról
Csermelyi
Csermelyi (De Rivo) Sándor
nek Egy főrangú hölgyhez c. költeménye jelent meg ez év tavaszán a Ko-ban, ami erre utal ( 1864. I. 20. sz. máj. 15. 469.).
számol be.A levélíró bizonytalan tartalmú – talán érzelmi kapcsolatot lezáró – búcsúról
 
 

Megjegyzések:

elveszett. – Utalás a levélre:
AJ
Arany János
szerkesztői üzenete: „
Cs. S.
Csermelyi (De Rivo) Sándor
urnak
Peél
Pél
. Sajnáljuk a dolgot, csak az vigasztal, hogy a búcsú, mint látjuk, versben történt. Talán mi nem folytunk be e határozatra? Minden esetre újabb rendelkezésig félreteszszük.” ( Ko 1864. I. 12. sz. márc. 20. 288.) 1864 során több levél is érkezett
AJ
Arany János
-hoz, amelyekre „
Cs. S.
Csermelyi (De Rivo) Sándor
Peél
Pél
.” címzéssel válaszolt. Ezeket az AJÖM XII. két kivétellel nem vette fel, de azokat
Csermelyi
Csermelyi (De Rivo) Sándor
hez szólónak tekinti. Az ősei révén olasz származású
Csermelyi
Csermelyi (De Rivo) Sándor
az 1860-as években hg. Batthyány Fülöp szolgálatában állt, gyakran járt Bécsben. A Batthyányiaknak volt birtokuk Fejér megyében is. Bár
Németh G. Béla
Németh G. Béla
szerint Pél Arad megyében található (Ugyanott 561., 578.),
Fényes Elek
Fényes Elek
leírása még négy Pél nevű települést említ Bars és Békés megyében ( Fényes 1851. II. 215.), továbbá Csánki Dezső Fejérben is szól egy Pél nevű helyről ( Csánki 1897. 342.), ahol ráadásul a Batthyányiaknak is voltak birtokaik (Ugyanott 361.). Ezek alapján és a szerkesztői üzenetek kihámozható összefüggései szerint
Csermelyi Sándor
Csermelyi (De Rivo) Sándor
t lehet sejtenünk a „
Cs. S.
Csermelyi (De Rivo) Sándor
Pél” címzettjeként (a Pél település helye továbbra is bizonytalan marad).