Aranysárkány fejléc kép
 
MADÁCH IMRE – ARANY JÁNOSNAK
A.Sztregován
Szerkesztői feloldás: AlsóSztregován
1864 Mar 14én  
  Tisztelt Kedves Barátom!  
  Mi rég ohajtlak s mindhiába. Részint egészségem állapota, részint elfoglaltságom a’ nyár előtt aligha megengedik társaságodat élvezhetni. – Azonban nem heverek; székfoglalóm
n
Jegyzet
székfoglalóm
Madách
Madách Imre
1864. ápr. 18-án A nőről, különösen aestheticai szempontból c. értekezésének felolvasásával foglalta el akadémiai székét ( Ko 1864. II. 1–3. sz. júl. 3. 1–4., júl. 10. 25–28., júl. 17. 49–53.).
kész, munkám halad, s kissebb
 [!]
[sic!]
költeményeimet is csiszolom, rendezem. – Ide zárva a’ Koszorú számára küldök három verse
t
Beszúrás
,
n
Jegyzet
a’ Koszorú számára küldök három verset
– A Ko-ban ezután
Madách
Madách Imre
nak három lírai költeménye jelent meg: a Borbálához (1864. I. 15. sz. ápr. 10. 341.), a Két kérő (1864. II. 10. sz. szept. 4. 219–220.) és halála (1864. okt. 5.) után az Őszi érzés (1864. II. 16. sz. okt. 16. 372.).
AJ
Arany János
a Tündérálom c. drámai költeményéből közölt még részletet ( 1864. II. 6. sz. aug. 7., 123–125.) és A Kolozsiak c. elbeszélést ( 1864. II. 12–13. sz. szept. 18. 268–275., szept. 25. 292–300.).
ha inyedre vannak; csak megvolnék
 [!]
[sic!]
róla győződve, hogy a Koszorú
[törölt]
« érted »
érdekét némileg
elő
Beszúrás
segíthetik, többször is be kopogtatnék nálad; de te amily művész, ép oly végtelen jó ember is vagy, s jóságod egész addig visz, hogy rosz baráttá válsz. – Tudod hogy én hatalmas szárnyaid véde alá huzódtam, s ha magamat költőnek szabad nekem is nevezn
[törölt]
« i »
e
Beszúrás
m
Beszúrás
a’ többivel, téged választottalak mint illyen
atyám
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
Szerkesztői feloldás: atyámnak
. – De ez állás bajjal is jár, s neked nem szabad jóságból hibáim iránt elnézőnek lenni, de korholni, útba igazítani. Ha mit küldök s tudom hogy ha rosz nem csak hallgatva mellőzöd, vagy elnézve kiadod, de rám ripakodol, akkor foglak egészen szeretni, s bátran lépek eléd; addig félve, bizonytalanúl. – Ne sajnáld tőlem a faradságot,
 [!]
[sic!]
nagy dolog az sok elfoglaltságaid közt, de te szivességből nagyobbakat is megtettél. – Igy vóltam
 [!]
[sic!]
ládd egy novellával s nehány verssel, mit a’ részvét
 [!]
[sic!]
[törölt]
« albumba »
könyvébe
Beszúrás
küldtem, hogy választ-va belülök a’ többit lapodnak adják át. – Holnapok, fél évek multak, s egy egy jelent meg lapodban,
n
Jegyzet
egy egy jelent meg lapodban
– Ez feltehetőleg A könyek
 [!]
[sic!]
( 1863. II. 12. sz. szept. 20. 268.) és A rab család (1863. II. 15. sz. okt. 11. 340–341.) volt.
nem tudom magam tájékozni, ezeket is csak az elnéző jóakarat közöltette-e veled, v̄ .[agy] ezek jók a’ többi rosz, – midön én talán épen másokat hittem jobbaknak, a’ novella végre egé- szen silány-e v̄ .[agy] mi hibája. – Ha már egyszer megtiszteltél 25 nagyrabecsült barátságoddal, mutasd azt végig. Vágj le, ölj meg ha kell mindég – de tanits; ez nekem itt még szükségesebb mint másnak, ki a’ főváros levegőjével szívhatja a közvéleményt magába. – Most csak ezt akartam tőled kérni,
n
Jegyzet
csak ezt akartam tőled kérni
AJ
Arany János
a Nyilt levelezésben válaszolt: „E perczben kapom. Válasz reá, mihelyt lehet. Addig is ennyit: a próza még nem volt kezemnél: a versekből három, és kettőt kiadtam. Mi a többit illeti: erről levélben, vagy még jobb lenne, e szép tavaszi napok folytán – személyesen. Szives üdvözlés.” ( Ko 1864. I. 12. sz. márc. 20. 288.)
s reménylem megértesz s méltánylasz. Reménylem legközelebb újra irhatok. Addig leg öszintébb
 [!]
[sic!]
tiszteletem nyilvánitása mellett vagyok  
  igaz hű barátod  
 
Madách Imre
Madách Imre
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 601.)