Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – NAGY PÉTERNEK
Pest
Budapest
, márcz. 18. 1864.  
  Tisztelt uram!  
  Késő vagyok, mint a halál,
n
Jegyzet
Késő vagyok, mint a halál
– a szólás jelentése: lassú. Margalitsnál hasonló értelemben: „Jó volna halálnak, mivel későn érkezik”, „A ki későn jár, jó volna halálnak”. ( Margalits 1896. 301., 302.)
mert hol pénz nincs hol idő: de nem szoktam végkép elfelejtkezni munkatársaimról.  
  Az eddig megjelent dolgozatokért
n
Jegyzet
eddig megjelent dolgozatokért
A tanár kalandja (Ko 1863. II. 3. sz. júl. 19. 62–65.), Livius elveszett könyvei (Ko 1863. II. 12–14. sz. szept. 20., 27., okt. 4.), Az óhitü szakácsné, Falsen János, Homburg (ezek megjelenését l. az 1732. sz. lev. jegyzeténél)
(A tanár kalandja, Livius, óhitü szakácsné, Falsen, Homburg, melyek valamivel tesznek többet másfél
ny.
Szerkesztői feloldás: nyomtatott
ivnél) 50 ft járna, de lapom körűlményei olyanok, hogy bekell
 [!]
[sic!]
tudnom a múlt félévi
t.
Szerkesztői feloldás: tisztelet
példányt is: e szerint 44 ftot küldhetek. Kevés, azt tudom, de ez is az eredetiek dijazása szerint van számítva (30 ft.) s nem a forditmányoké szerint (20 ft.) A hires 10
F. L.nál
Szerkesztői feloldás: Fővárosi Lapoknál
24–12 a dij.  
  Sapiehát,
n
Jegyzet
Sapiehát
Nagy Péter
Nagy Péter
elbeszélése 1864 nyarán jelent meg A segéd-mérnök címmel (l. még az 1732. sz. levél jegyzetét).
épen mert érdekes, nem mertem adni, a galicziai állapot és szentszövetség hirével szembe;
n
Jegyzet
a galicziai állapot és szentszövetség hirével szembe
AJ
Arany János
az 1863-ban lejátszódott lengyel felkelésre utal, amelynek során ismét működött az orosz–osztrák–porosz szolidaritás a függetlenségükért küzdő lengyelekkel és az európai közvélemény követeléseivel szemben.
kívált mert épen egy vers miatt csak minapában volt bajom, úgyhogy a kész lapot nagy költséggel újra kellett nyomatnom.
n
Jegyzet
egy vers miatt csak minapában volt bajom, úgyhogy a kész lapot nagy költséggel újra kellett nyomatnom
– Tudomásunk szerint erről nem maradt fenn dokumentum.
Várok vele, mig idejét látom. Archiet még nem olvastam,
n
Jegyzet
Archiet még nem olvastam
Nagy Péter
Nagy Péter
ezt az 1864. márc. 2-i levelével küldte (1780.).
mert meglevén nyugodva választásában, csak akkor szoktam elolvasni, mikor egyszersmind sajtó alá készítem. Rákerül a sor nem soká.  
  Fogadja szives köszönetemet, és minél gyakrabban támogasson becses dolgozatival; a Koszorú ugyan csak nehezen telel ki, de már mégis csak kitelel. Aztán a jó aratástól mi szerkesztők is remélünk.  
  Legszivesb üdvözléssel maradván  
  igaz tisztelője  
 
AranyJ
Szerkesztői feloldás:
Arany J
Arany János
 
 

Megjegyzések:

A levél 1939-ig magántulajdonban volt, Szabó Péterné ekkor ajándékozta az Akadémia könyvtárának. Válasz
Nagy Péter
Nagy Péter
1864. márc. 2-án kelt levelére (1780.)