Aranysárkány fejléc kép
 
LÉVAY JÓZSEF – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Elveszett
[szerkesztői feloldás]
1864. március 21.
 
 
[szerkesztői feloldás]
Lévay
Lévay József
a Kisfaludy Társaság pártolói éves díját küldi,
n
Jegyzet
a Kisfaludy Társaság pártolói éves díját küldi
– Ez
Lévay
Lévay József
szept. 23-i leveléből derül ki (1859.)
többek közt (vagy csak kizárólag) Dobozy Dánielét. E mellett feltehetőleg arról érdeklődik, hogy Titus Andronicus fordítása miért nem jelenhetett meg a Shakespeare-kiadás első kötetében.
n
Jegyzet
Titus Andronicus fordítása miért nem jelenhetett meg a Shakespeare-kiadás első kötetében
AJ
Arany János
szerkesztői üzenete: „Az 1. füzetbe két okból nem jöhetett. Először, mert ez alkalmi füzet s alkalmi darab kellett belé. Másodszor – ott van a Vegyes közt.” ( Ko 1864. I. 13. sz. márc. 27. 312). A Vegyes rovatban az áll, hogy
Lévay
Lévay József
fordítása „még bírálat alatt van, s a közelebbi füzetek egyikében fog megjelenni” (Ugyanott 311.). Ez a jegyzet egy korábbi hírt idéz: a Vegyes rovat a Kisfaludy Társaság üléséről beszámolva írja: „Az igazgató megbizatott: eszközölje ki, hogy a magyar
Shakespeare
Shakespeare, William
első kötete, ha csak lehetséges,
Shakespeare
Shakespeare, William
születésének háromszázados évnapjára jelenjék meg.” ( Ko 1864. II. 10. sz. márc. 6. 239.). Vesd össze 1645.
Kéri
Arany
Arany László
(valószínűleg
László
Arany László
) segítségét a IV. Henrik elküldésében és a Koszorú 1864-ben megjelent 11 számának postázását.
n
Jegyzet
a Ko 1864-ben megjelent 11 számának postázását
– „Az 1. félévi 11 számból van, s megy.” (Ugyanott) Amint
Lévay
Lévay József
1864. ápr. 2-án kelt leveléből kiderül, nem a megfelelő számot kérte: „Ez ide zárt Koszoru számot pedig tévedésből kértem
Arany
Arany János
tól. A 2ik félévröl való 10k számot kellett volna kérnem. Sziveskedjetek azt küldeni, ha lehet. Az nálam hiányzik.” ( MTAK Kt K 513/329. sz.). Ennek a levélnek címzettje nem
AJ
Arany János
, mint ahogy arra
Németh G. Béla
Németh G. Béla
is rámutatott az AJÖM XII. kötetében (572.). De nem is
Csengery
Csengery Antal
, akinek üdvözletét küldte
Lévay
Lévay József
(„
Csengery
Csengery Antal
t szivesen köszöntöm. Várom küldeményét”), sem
Salamon
Salamon Ferenc
, akitől – élete végéig agglegény lévén – nem köszönhetett el úgy, hogy: „
eleséged
Szerkesztői feloldás: feleséged
kezét csókolom”. A baráti hangvétel, a szerkesztő
AJ
Arany János
közvetlen környezetébe tartozást („
éhány
Szerkesztői feloldás: néhány
apró versben küldöm ösztökéléstek eredményét. Siess átadni
János
Arany János
unknak, szives köszöntésemmel együtt. Valami czikket egy pár nap mulva küldök neki”), a feleség üdvözlése
Gyulai Pál
Gyulai Pál
t valószínűsíti címzettnek (a GyPLev nem tud róla).
 
 

Megjegyzések:

elveszett. – Utalás a levélre:
Lévay
Lévay József
1864. szept. 23-i levele: „Dobozy Dániel nálam már egyszer be van írva 1864re s el is küldtem hozzád ez évi marcz 21én” és
AJ
Arany János
szerkesztői üzenete: „
L. J.
Lévay József
Miskolcz Pénzt, levelet megkaptunk. Az 1. füzetbe két okból nem jöhetett. Először, mert ez alkalmi füzet s alkalmi darab kellett belé. Másodszor – ott van a Vegyes közt. Az 1. félévi 11 számból van, s megy. IV. Henrik nincs itt, még utána kell járni, van-e, s hol?
Lka
Szerkesztői feloldás: Lacika
[szerkesztői feloldás]
[bizonytalan olvasat]
nincs itthon, az öreg jár el benne.” ( Ko 1864. I. 13. sz. márc. 27. 312.; AJÖM XII. 248., 572.).