Aranysárkány fejléc kép
 
GYŐRY VILMOS – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Orosháza, 1864. április 3.
 
  Igen tisztelt Tekintetes Úr,  
  Szeretett Kedves Bátyám!  
  Ime April 3 dika ma már, – és a Novella, melyet én becsületszavammal igértem
n
Jegyzet
a Novella, melyet én becsületszavammal igértem
– A levél, amelyben ez az ígéret elhangzott, elveszett (1750.);
Győry
Győry Vilmos
1864. júl. 9-én küldi a novellát. (1821.)
Martius végeig, – még mindig késik. A Koszorúnál fel sem tűn e csekélység,
n
Jegyzet
A Koszorúnál fel sem tűn e csekélység
AJ
Arany János
a Nyilt levelezésben így válaszol: „
Gy. V.
Győry Vilmos
Orosháza. Nem vagyunk bizony mi oly felette bővében a jónak, s ha jő, csak minél elébb! Egyébaránt szives üdvözletünk.” ( Ko 1864. I. 15. sz. ápr. 10. 360.; AJÖM XII. 249., 574.)
– de én igazán fájlalom a dolgot, s lelkiismeretem furdal, hogy szavamat meg nem tarthattam.
[szerkesztői feloldás]
a t-k ugyanazzal a vonallal áthúzva; ez gyakori
Győry Vilmos
Győry Vilmos
nál, másutt nem jelöljűka t-k ugyanazzal a vonallal áthúzva; ez gyakori
 
  Isten a tanuságom, felhasználtam minden szabad pillanatomat, a melyben a kedv is támogatá jó akaratomat: de mit
lehetek
Szerkesztői feloldás: tehetek
[szerkesztői feloldás]
t áthúzása hiányzik
róla, – ha
ennyí mínden
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: ennyi minden
akadály összegyűlt nálunk e mult hónapokban, – a mely akadályok oly hatalmasak valának fölöttem, hogy még becsületszavam megtartásában is gátoltak. A munkácska fejemben már régen kész, – papirra is le van téve fele, – de tervem olyan forma, – a mely valamivel hosszabb kivitelt igényel, – mint néhány ivnyi irás.
Körűlbelől
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: Körülbelől
oly hosszú lesz ez is, – mint az első volt, melyet Tekintetes Úr tőlem még a Figyelőben elfogadni sziveskedett.
n
Jegyzet
melyet Tekintetes Úr tőlem még a Figyelőben elfogadni sziveskedett
– Ez a Csak az első szerelem boldogít c. elbeszélés, amely nyolc részen át jelent meg ( SzF 1861–1862. I. 16–23. sz. 1862. febr. 20.– ápr. 10. ).
 
  Igen igen szépen bocsánatot kérek, – hogy egy igen kevés érdemű tárgyból ilyen nagy dolgot csinálok; de nekem igazán roszúl esik hogy szavamat meg nem tarthattam.  
  Még e héten ískolai vizsgák vannak nálunk, – a melyek egészen elrabolják időmet; de azután rögtön hozzá látok, – s ha még van szavamnak hitele, – igérem, hogy Martius helyett még e hóban bizonyosan.
n
Jegyzet
még e hóban bizonyosan
– A Mindennapi csalódások csak ősszel látott napvilágot ( Ko 1864. II. 14–20. sz.; 1864. okt. 2. 316–323., okt. 9. 340–347., okt. 16. 365–372., okt. 23. 389–396., okt. 30. 413–420., nov. 6. 438–445., nov. 13. 461–467.)
 
  A legigazabb tisztelettel  
  Orosházán 1864 April 3.  
 
Győry Vilmos
Győry Vilmos
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 595.). Az 1. lap tetején
AJ
Arany János
írásával, kék ceruzával: nyl.7/IV 64.