Aranysárkány fejléc kép
 
TÓTH ENDRE – ARANY JÁNOSNAK Vatta, April 5. ͞864.  
  Kedves „aranyom”! Csak most látom, valóban, mily sok az, a mire kértelek…. s te, a kinek közöttünk méltán legdrágább lehet az idő: oly szives könnyüséggel ajánlád oda kérésemnek
készségedet,
Beszúrás
n
Jegyzet
oly szives könnyüséggel ajánlád oda kérésemnek készségedet
Tóth Endre
Tóth Endre
AJ
Arany János
-tól A férj c. elbeszélésének olvasását és kiadásában való segítséget kérte, amire ő a Nyilt levelezésben válaszolt: „Az elolvasást szivesen. A kiadás: ott már két emberen áll a vásár.” ( Ko 1864. I. 13. sz. márc. 27. 312.; AJÖM XII. 250., 574.). Vesd össze. 1773.
hogy az habozóvá tett engem: valyon nem vagyok-e legalább is gyöngédtelen? S ezt akkor fogom leginkább érzeni, ha az időt, méltatlanul pazaroltattam el veled az átolvasásban.  
  Nem azért kértelek arra, hogy im e beszélyt kinyomatva szeretném látni. Hanem azért: foglal-é el valami kis helyet irodalmunkban? s méltó-e a kiadásra. Légy szigoru hozzám! Én részemről is sok hiányt jelölhetnék ki előre abban. Vágyok tudni: találkozunk-e azokban együtt?  
  Midőn leginkább ráérsz, akkor olvasd át s ha üres órád lesz közöld velem becses nézetedet, mi nekem vagy tanuságos, vagy örvendetes lesz s mindenesetben csak lekötelező nemes szivedhez.  
  Pár nap előtt Miskolcon fordultam meg; kerestem egyuttal „Buda halálát”, de biz az még nem volt a könyvárosnál!
Alig s ég
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: Alig ség
 [!]
[sic!]
várom hogy olvashassam.  
  Ha a „
Rákoczy
II. Rákóczi Ferenc
” név
miat
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
Szerkesztői feloldás: miatt,
a mi nélkül meg azt hiszem, élét veszti az a ballada, nem lehet közölni a „Két fogolyt”
n
Jegyzet
nem lehet közölni a „Két fogolyt”
– A bécsújhelyi börtönéből felesége segítségével megszökő
Rákóczi Ferenc
II. Rákóczi Ferenc
története 1865 tavaszán jelent meg ( Ko 1865. 19. sz. máj. 7. 435–436.), vesd össze 1959.
most, im ide csatolok egy középkori románcot
n
Jegyzet
ide csatolok egy középkori románcot
Marie de Ventadour (Ko 1864. I. 17. sz. ápr. 24. 388–390.)
lapod részére szükség esetén. – Teli vagyok – nem dallal
n
Jegyzet
Teli vagyok – nem dallal
– „Tele vagyok, dallal vagyok tele”:
AJ
Arany János
Vojtina Ars poétikájának kezdősora; egyúttal ironikus utalás
Tóth Kálmán
Tóth Kálmán
ra, az Arany-vers apropójául szolgáló Teli vagyok dallal… c. vers szerzőjére.
– hanem panaszszal egypár lap ellen s ha méltó volna, egész vádiratot tennék ide le. Nem volna-e helyén
Gy. Pali
Szerkesztői feloldás:
Gyulai Pali
Gyulai Pál
t megkérni, hogy legalább havonkint
egyszegyszer
Szerkesztői feloldás: egyszeregyszer
tartson egy kis lapszemlét?.. Talán utján vágná annyi tenger nyegleségnek a mi még itt is boszant
ó
Beszúrás
, hát még a’ centrumban? Vagy „szerecsenymosás” volna?!  
  Hanem, indítom, ímé a delinq
u
Beszúrás
enst
n
Jegyzet
ímé a delinquenst
– delinquens: vétkes (lat.). A férj c. költői beszélyről lehet szó.
AJ
Arany János
a Nyilt levelezésben tudósított érkezéséről: „Megérkezett. Szivesen szakasztunk rá időt, mihelyt lehetséges.” ( Ko 1864. I. 16. sz. ápr. 17. 384.; AJÖM XII. 250., 574.)
ne kíméld rajta még a hiba árnyát se melylyel színed elé járul, habár az apai nevelésből származik is az…  
  Fogadd előre is szives hajlamodért az én legmelegebb köszönetemet s szeresd érdeme szerint tisztelő  
  s szerető barátodat  
 
T. Endré
Tóth Endre
t  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 667.)