Aranysárkány fejléc kép
 
TOMPA MIHÁLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Hanva, 1864. április 6.
 
  Kedves barátom! Vettük a könyvet is a pénzt is.
n
Jegyzet
Vettük a könyvet is a pénzt is
Tompa
Tompa Mihály
AJ
Arany János
aggodalmas nyílt levelére válaszol: „
T. M.
Tompa Mihály
Hanva. Megérkezett a kis csomag?” ( Ko 1864. I. 14. sz. ápr. 3. 336.; AJÖM XII. 249., 573.)
A pompás könyvet igen szépen köszönjük,
n
Jegyzet
A pompás könyvet igen szépen köszönjük
– Feltehetőleg a Shakespeare-kiadás első kötetét (
Szász Károly
Szász Károly
Othello- és
AJ
Arany János
A Szent Iván-éji álom fordításával).
a pénzküldést felesleges erőmutatványnak tartjuk 800 előfizetö mellett. (Ezt a rosz tollat meg kellett igazítnom). Azt mondhatod erre: hogy szabadkozásom mellett, mindig zsebre dugom a pénzt; nem igaz, mert gyarló az ember; de ha soha nem küldenél: soha nem jutna eszembe, hogy küldened kellett volna, hogy adós vagy. Ugy is épen annyit irnék mint így. Érzem, hogy amúgy volna helyes és természetes, Isten úgysegéljen
 [!]
[sic!]
érzem! Vagy ha már épen.... hát egyetmást vásárolnál nekem s azzal quittek lennénk. Azért: ne vígy kísértetbe!  
  Talán ma-holnap, könnyebbűl sorsunk egy bajjal s írhatok valamit; a legelső,
[törölt]
« a »
mit írok, a tied lesz. Hanem te, szégye
[törölt]
« l »
n
Beszúrás
lek
én írni; nem tudom, érted-e ezt? de valósággal ugy van. Irígykedem arra a vén gazember – Saturnusra.
n
Jegyzet
Saturnusra
– Szaturnusz: a földművelés ősi, római istene; később a görög Kronosszal azonosították, aki abbéli félelmében, hogy saját gyermekei letaszítják a trónról, felfalta őket.
ki gyermekeit egy-egy szájtátással elnyelhette, s ellenemre van a többet-nemzés, mely már nem is az, csak olyas valami, minőt Onán
n
Jegyzet
Onán
– Bibliai személy (I Mózes 38:4–10.); Júda másodszülött fia, aki bátyja, Hér halála után feleségül kellett vennie annak özvegyét, Thámárt. Tudván, hogy születendő gyermeke nem az övé lesz, mindig megszakította az aszszonnyal való hálást. Bűnéért az Úr megölte.
cselekedett. De – elég!  
  Nem értem: mért fogjátok rám mindjárt, hogy tán haragszom valamiért. Hiszen, a mi azt illeti: én mindig haragszom is, nem is. Romlott a vérem és vénűlök, – nem tehetek pedig egyikröl se. Haragszom magamra, feleségemre, cselédemre, az időre, a sepr
[törölt]
« n »
ő
Beszúrás
nyélre is haragszom néha, de reátok soha se; ha csak azért nem kezdeném e
[törölt]
« é. »
l
Beszúrás
épen most az orrolást: mert a legfontosabbról a Hanvára (I) jövetelről nem is emlékeztek. Pedig hát annak meg kell lenni. Nem magyarázta-e meg Jókai érthetően: mi az a muszáj.
n
Jegyzet
Nem magyarázta-e meg
Jókai
Jókai Mór
érthetően: mi az a muszáj
– „A »kell« nem olyan nagy úr. Ezzel lehet még beszélni; ennek még lehet ellenvetéseket tenni: hátha nem kell? hátha nem nagyon kell? hátha csak kellene? hátha csak úgy kell, ha lehet? – de a rettenetes »muszáj« előtt elenyészik minden emberi kifogás: ez előtt nincs alku, nincs lehetetlenség; ezzel nem lehet feleselni, ezt nem lehet elodábbozni, ez nem kapacitálható, ezt nem szabad megvárakoztatni: ami »muszáj« – az »muszáj«!” Jókai Mór: Politikai divatok (1862). A „muszáj” c. fejezet.
 
  Most pedig Isten áldjon meg mindnyájotokat! a mint látom, az aszszony is ír; a vers vége az ő levelében is az lesz, mi az enyémben: hogy szeressetek minket, mint mi szeretünk benneteket. Amen  
 
nv
Beszúrás
Ha a
, april 6. 1864.  
 
igazhíved
Szerkesztői feloldás: igaz híved
 
 
Miska
Tompa Mihály
 
  Leveleink
Pest
Budapest
re jutásáról tudósits a lapban.
n
Jegyzet
Leveleink
Pest
Budapest
re jutásáról tudósits a lapban
– „Hanvára. Megérkezett ’örömemre’.” ( Ko 1864. I. 17. sz. ápr. 24. 384.; AJÖM XII. 250., 574.)
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 663.) Válasz
AJ
Arany János
1864. márc. 25-i levelére (1792.)